En av grundpelarna i Scouting är demokrati, det är så självklart att vi nästan glömmer bort det! Demokrati är det som ligger till grund för projektet Världsförbättrarna. Världsförbättrarna är ett projekt som Scouterna under 2019-2020 genomför. Vi tar fram metoder och material för att våra scouter som är 8-10 år gamla ska få lära sig om demokrati. Om du som ledare och din kår är redo för den här resan kommer ni att ge era scouter erfarenheter som kan förändra världen! Världsförbättrarna genomförs med hjälp av stöd från Postkodlotteriet.

Påverkansprojekt

Påverkansprojekt

En del av Världsförbättrarna är så kallade Påverkansprojekt. Där får scouterna chansen att förbättra världen! Det hittar något som de inte tycker är så bra – och gör något för att förändra eller förbättra.  Allt med hjälp och stöd från sin ledare!

Genomför och utvärderar ni ett påverkansprojekt innan 30 november 2020 kan ni få 2 000 kronor till avdelningen!

Såhär gör ni:

1. I Min Demokratihandbok finns tips på områden att utgå ifrån och inspiration till vad ett påverkansprojekt kan handla om. Det finns också mallar för hur ni ska planera.

2. Genomför påverkansprojektet med hjälp av Min Demokratihandbok och Ledarhandledningen.

3. När ni genomfört ert påverkansprojekt ska ni fylla i en utvärdering och en ansökningsblankett för att få er rekvisition (begäran av ersättning) utbetald.

Ladda ner PDF: Utvärdering_ansökningsblankett_ersättning

Frågor? Kontakta Projektledare Sassa Orebring på sassa.orebring@scouterna.se

Märken

Märken

Till Världsförbättrarprojektet hör fyra stycken intressemärken

Demokrati

Demokrati handlar bland annat om att allas åsikter är lika mycket värda och att alla har samma möjlighet att påverka gemensamma beslut. För att en demokrati ska fungera är det viktigt att vi har bra och tydliga metoder för att bestämma saker tillsammans. Hur fungerar demokratin i din patrull och i din scoutkår?
Här köper du intressemärket Demokrati >>

Din röst

Det är viktigt att alla får göra sin röst hörd och bli lyssnade på för att demokrati ska fungera. Demokrati handlar också om att förstå hur olika beslut fattas och hur du kan göra om du vill påverka. Intressemärket Din röst ger dig möjlighet att lära dig mer om demokrati och se hur du kan använda din röst för att vara med och påverka.

Här köper du intressemärket Din röst >>

Världsförbättraren

Scouter är engagerade och vi bryr oss om hur samhället ser ut. Intressemärket Världsförbättraren handlar om att göra något för andra och göra något som påverkar samhället. Att jobba med aktiviteter för det här märket handlar inte bara om en insats för din omvärld, din insats kan också ge dig nya insikter om dig själv och nya perspektiv på livet.

Här köper du intressemärket Världsförbättrare >>

Superhjälten

Intressemärket Superhjälten handlar om att påverka och göra skillnad i stort och i smått. Du får hitta och fördjupa dig i en fråga som du brinner för och se att ditt engagemang kan göra skillnad. Ensam kan du bidra men tillsammans med andra kan du flytta berg. En superhjälte slutar aldrig kämpa för det som den tror på och det gör inte heller scouter.

Här köper du intressemärket Superhjälten >>