En av grundpelarna i Scouting är demokrati, det är så självklart att vi nästan glömmer bort det! Demokrati är det som ligger till grund för projektet Världsförbättrarna. Världsförbättrarna är ett projekt som Scouterna under 2019-2020 genomför. Vi tar fram metoder och material för att våra scouter som är 8-10 år gamla ska få lära sig om demokrati. Om du som ledare och din kår är redo för den här resan kommer ni att ge era scouter erfarenheter som kan förändra världen!

Världsförbättrarnas demokratimaterial

Världsförbättrarnas demokratimaterial