För att vi ska kunna vara många som är scouter tillsammans är det viktigt att vi funderar över vem Scouterna fungerar och passar för, och vad vi kan göra så att alla som delar våra värderingar ska kunna vara med. Vi är alla i Scouterna för att utvecklas och växa. Samtidigt bär vi alla på olika erfarenheter, kunskaper och förutsättningar som påverkar vår möjlighet att utvecklas och ta plats. Därför är det viktigt att vi alla arbetar med öppenhet och tillgänglighet, på olika sätt i scoutverksamheten.

Från flykt till trygg fritid

Från flykt till trygg fritid

Att fler barn och unga ska få prova på scouting är ett av Scouternas strategiområden. Med finansiering av Postkodlotteriet driver Scouterna specialprojektet Från flykt till trygg fritid med fokus på nyanlända barn och unga. Vi vill med projektet hjälpa ännu fler barn och unga som står långt från föreningslivet att få en trygg och meningsfull fritid. Som scoutkår eller distrikt finns det möjlighet att ansöka om pengar för att genomföra aktiviteter inom projektets ramar.

Ansök om projektmedel

Alla kårer och distrikt gör redan fantastiska aktiviteter, men reflektera över om ni har möjlighet att bjuda in några till att vara med och träffa nya kompisar. Om ni har spårarläger så kan ni bjuda in familjer som ni inte annars når. Det är viktigt att både vuxna och barn får en upplevelse av scouting, hur ska annars föräldrarna våga släppa iväg sina barn? Eller prata med fritidshem i närheten av lägerområdet om de vill komma på besök en dag. Ni kan också göra som utmanarna som bjöd in andra unga i samma ålder att vara med och klättra. Projektet Från flykt till trygg fritid stod för alla omkostnader.

Alla de extra omkostnader som uppstår vid den här typen av idéer och initiativ kan det här projektet hjälpa till att täcka. Till exempel planeringsdag, deltagaravgifter för dagsdeltagarna, mat, material och transport.

Fyll i enkät för att ansöka om projektmedel »

Mer information om Från flykt till trygg fritid

Ladda ner pdf: Var med och gör skillnad i projektet Från flykt till trygg fritid »

Ladda ner pdf: Erbjud fler unga läger i sommar »

Illustrerad packlista på flera språk »

Metoder & aktiviteter

Metoder & aktiviteter

För att kunna välkomna fler i Scouterna behöver vi också göra det enklare för fler att delta i vår verksamhet. För dig som är ledare betyder det också att uppmärksamma hur du agerar, och hur du kan bli mer inkluderande i ditt ledarskap.

Här hittar du metoder och verktyg att använda när du vill planera en mer inkluderande och tillgänglig verksamhet så att fler känner sig välkomna i Scouterna. Materialen går både att använda med dina scouter och tillsammans med ditt ledarteam.

Lokalt engagemang – starkare tillsammans

Scouternas vision är unga som gör världen bättre. Det innebär bland
annat att vi som scouter själva engagerar oss i vår omvärld. Det syns bland
annat tydligt i scoutmetoden – lokalt och globalt samhällsengagemang. När
det gäller lokalt och globalt samhällsengagemang är det scoutens personliga
engagemang som är det viktiga.

Ladda ner Lokalt engagemang – starkare tillsammans »

Femstegsmodellen

Femstegsmodellen är ett verktyg för att reflektera och diskutera över vilka vi är som är med i Scouterna, vilka som inte är här och vad vi kan göra för att fler ska känna sig välkomna i Scouterna. Modellen kan göras vilket sammanhang som helst, t.ex. i ledarteamet, med dina scouter, i kårstyrelsen eller i planeringen inför ett sommarläger. Femstegsmodellen finns i två versioner till; för utbildnings- och arrangemangsteam och för andra organisationer utanför Scouterna.

Ladda ner femstegsmodellen för kåren » 
Ladda ner de andra versionerna på Scoutservice »

Om Scouternas mångfaldsarbete

Om Scouternas mångfaldsarbete