Alla olika samhällen har olika former av våld. Det vi vet är att ju mer ojämlikt ett samhälle är, desto mer våld finns det. Därför måste vi arbeta för att skapa så jämlika miljöer som möjligt. Genom att låta unga från alla delar av samhället vara en del i sin egen personliga utveckling och samtidigt kunna påverka sin omvärld skapar vi fler jämlika samhällen som är fria från våld. Därför har Scouterna tillsammans med Sensus och Borås Stads projekt En kommun fri från våld, tagit fram en verktygslåda för att arbeta våldspreventivt på kåren med scouterna direkt.

Vad är en våldspreventiv verktygslåda?

Tänk på den våldspreventiva verktygslådan som en låda med legobitar där varje legobit är ett våldspreventivt verktyg. Du kan sätta samman alla legobitar till en större utbildning eller endast använda ett par. Du kan även välja att bara plocka fram en legobit om du vill lyfta fram något speciellt under din träff med scouterna.Allt material kommer från Scouternas olika projekt, Sensus metodmaterial samt Borås stads våldspreventiva projekt En kommun fri från våld. Materialet är ett resultat av ett initiativ taget av Brämhults scoutkår under våren 2019.

Scouternas våldspreventiva verktygslåda »