Demokrati och mångfald

Scouterna vill att samhället ska vara mer demokratiskt för unga. Vi vill att unga ska ha möjlighet till att påverka. Vi tror också på alla människors lika värde och vill se ett samhälle fritt från diskriminering.

Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika mycket värda. Scouterna är absolut politiska, men inte partipolitiska. Scouterna tar ställning i politiska frågor som gäller till exempel allas lika rättigheter, barns organisering, mångfald, människors rätt till en verksamhet fri från övergrepp och så vidare. Det kan betyda att vi har samma uppfattning som olika partier i olika frågor, men vi står fria från samtliga politiska partier. Vi kan ibland samverka med olika grupper och organisationer kring politiska frågor, men samverkar inte med politiska partier.

Våra värderingar utgår från att i Scouterna får alla vara med. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.

Scouterna vill att det demokratiska inflytandet för medlemmar ska vara så stort som möjligt. Vi vill vara en öppen rörelse och arbetar med delat ledarskap. Det innebär att vi har nationella ideella arbetsgrupper som leds av en anställd och en ideell. Vi utvecklar metoder för påverkan. Vi har en modell för inflytande inför beslut som kallas för Påverkanstorg.

Vi vill vara en öppen rörelse där alla får vara med oavsett bakgrund och individuella förutsättningar.

Vi vill växa som rörelse och arbetar aktivt för en ökad mångfald.

Vi vill med scoutmetoden som verktyg påverka lokalt, nationellt och internationellt för ett öppet och jämlikt samhälle.

Scouterna finns lokalt och i världen. Vi har samarbeten för fred och ökad demokrati.