Svenska Postkodlotteriet

06-03-2017. STOCKHOLM
PostkodLotteriets årliga Förmånstagarfest 2017. 

Foto: Gustav Mårtensson

Tack vare pengarna från PostkodLotteriet har Scouterna möjlighet att ge ännu fler barn och unga en fritid fylld av äventyr och kompisar!

Bidraget från PostkodLotteriet utgör en värdefull grund för att sprida

Scouternas verksamhet till barn och ungdomar i hela Sverige.

– Vi ser att intresset för Scouterna ökar. Tack vare PostkodLotteriet får vi nu möjlighet att ge ännu fler barn och unga en fritid fylld av äventyr och kompisar, säger Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare.

Med stödet från PostkodLotteriet kommer Scouterna kunna fortsätta sitt arbete för att utvecklas till förebilder, överträffa scouternas förväntningar i varje möte och ge fler möjligheten att uppleva scouting.

Varje år delar PostkodLotteriet ut pengar till ett antal specialprojekt. I år tilldelades Scouterna, tillsammans med Friluftsfrämjandet 7 miljoner kronor för projektet ”Rätten till friluftsliv”. Tillsammans är Scouterna och Friluftsfrämjandet ledande i Sverige inom friluftsliv

– I den bästa av världar har alla människor samma förutsättningar att ta del av ett rikt friluftsliv. Tack vare Scouternas och Friluftsfrämjandets nya gemensamma satsning tar de ett viktigt steg närmare den visionen, säger Cecilia Bergendahl, lotteriföreståndare för Svenska Postkodföreningen, tillika Managing Director på Novamedia Sverige som driver PostkodLotteriet.

– I det här projektet ska vi i partnerskap med Friluftsfrämjandet jobba för att tillgängliggöra friluftslivet för fler barn och unga, oavsett funktionalitet. ”Rätten till friluftsliv” är en avgörande språngbräda till en stärkt relation mellan människa och natur inom alla områden. Tillsammans kan vi utveckla våra verksamheter, ge ökat stöd till ledare och ge fler möjlighet till ett bra friluftsliv, säger Katarina Hedberg.

– Vi vet hur viktig naturen är för folkhälsan – det är därför friluftsliv ska vara för alla. Vi är så tacksamma över att vi, med stödet från Svenska Postkodlotteriet, kan lägga extra fokus på att göra friluftslivet ännu mer tillgängligt för barn och unga, säger Lars Lundström, generalsekreterare Friluftsfrämjandet.

Scouterna har varit förmånstagare till PostkodLotteriet sedan 2009 och har totalt fått 84 952 356 kr varav 31 490 000 kr gått till olika Specialprojekt. Med stödet från PostkodLotteriet kan Scouterna erbjuda ännu bättre scoutverksamhet och ledarutbildningar för fler medlemmar. Dessutom bidrar pengarna till att Scouterna kan nå nya målgrupper.

PostkodLotteriet – lotteriet för en bättre värld

– PostkodLotteriet har en vision om en bättre värld för människor, djur och miljö. Vi är stolta över att kunna bidra till Scouternas viktiga arbete med mångfald och respekt för ett öppnare och mer inkluderande samhälle. Scouternas arbete med att ge varje enskild scout möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar är rörelsens styrka och bidrar till nya generationers ledare, säger Cecilia Bergendahl lotteriföreståndare för Svenska PostkodFöreningen tillika Managing Director på Novamedia Sverige.

– Vi tackar PostkodLotteriets lottköpare som gör det möjligt för Scouterna att nå ut till barn och unga i områden där vår närvaro hittills inte varit så stor. På det sättet kan vi aktivt bidra till integration och mångfald i hela vårt samhälle, säger Katarina Hedberg.

Mer information om PostkodLotteriet

För mer information, besök gärna PostkodLotteriets webbplats www.postkodlotteriet.se.