Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne fortsätter att stödja svensk scouting som ny huvudpartner till Scouterna.

 

Sparbanken Skåne har under många år visat sitt stora engagemang för scouting i Sverige, sparbanken_skane_130x40_c_pos_2framförallt genom att möjliggöra svensk scoutings största projekt någonsin: World Scout Jamboree 2011 utanför Kristianstad. Med huvudpartnerskapet fortsätter Sparbanken Skåne att stödja Scouterna på nationell nivå.

Scouternas bank

År 2005 slöt banken ett unikt avtal med Scouterna om att bli deras bankförbindelse och huvudsponsor, då Scouterna och Sparbanken Skåne har många gemensamma nämnare. Grundläggande värderingar så som socialt ansvarstagande och att människors olikheter skapar ett värde och en styrka, gör att samarbetet känns helt naturligt. Bankens ambition med denna satsning var, och är fortfarande, att göra Kristianstadsregionen till Sveriges scoutcentrum nr 1, vilket gynnar alla som bor och verkar i bankens del av världen. På så vis drar banken ett strå till stacken.

En lokal bank mitt i världen

Mitt i sommaren 2011 satte Sparbanken Skåne upp ett bankkontor på det som skulle bli världens största scoutläger, 22nd World Scout Jamboree på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. Kunder från 150 olika länder besökte lägerbanken och de som arbetade på lägret blev många nya erfarenheter rikare.

Folkbildning, engagemang och utveckling är några av grundidéerna även i sparbanksidén och därför engagerade Sparbanken Skåne sig tidigt som huvudsponsor för världslägret. Scoutrörelsen är en god förebild inom föreningslivet genom sin ledarskapsträning, ungdomars engagemang och det sociala ansvarstagandet.

”Vi i Sparbanken 1826 tror på scoutmetoden och att olikheter är en tillgång. På detta läger har ungdomar från olika kulturer och från världens alla hörn mötts och nya kontakter och knutits; det har även vi som bank lärt jättemycket av. Det kommer att vara en stor konkurrensfördel för oss i bankens framtida vardag.”
– Maths Malmström, Marknadschef och VD i Sparbanken 1826

”Vi är oerhört glada över att Sparbanken 1826 tror på och vill fortsätta att stödja vår viktiga verksamhet. Sparbanken 1826 har spelat en avgörande roll före och under genomförandet av World Scout Jamboree 2011, och på så sätt möjliggjort en stor del av Scouternas utvecklingsarbete de senaste åren. Samarbetet ger Scouterna en stark samarbetspartner som kommer att hjälpa oss att göra fler barn och unga redo för livet, både på nationell nivå och på regional nivå i södra Sverige.”
– Maria Graner, Generalsekreterare för Scouterna