Värsta fördomen

Tillsammans med Stiftelsen Expo, Röda Korsets Ungdomsförbund och Ungdom Mot Rasism driver Scouterna rättighetsprojektet Värsta fördomen.

Scouterna är idag en av Sveriges största medlemsorganisationer, men trots detta når vi och Värsta fördomens samarbetspartners i dagsläget en ganska homogen målgrupp i fråga om etnisk bakgrund. Det vill vi förändra genom det här gemensamma projektet!

Dialog och reflektion kring fördomar och värderingar

Genom proaktiv och normkritisk metodik, samt samtal kring fördomar och värderingar, vill vi förändra inte bara våra egna organisationer utan i förlängningen också samhället i stort. Scouterna gör unga redo för livet och vi vill genom Värsta fördomen ytterligare bidra till att ta vårt ansvar för det samhälle vi vill se i framtiden. Målgruppen är äventyrar- och utmanarscouter.

Värsta fördomen får ekonomiskt stöd av Svenska PostkodLotteriet och handlar om att skapa dialogforum och mötesplatser där unga får utrymme att reflektera och diskutera värderingar och fördomar med fokus på etnicitet. På så sätt tror vi att vi tillsammans kan öka förståelse och respekt för de mänskliga rättigheterna och allas lika värde.

Kontakt

Vill du veta mer om projektet Värsta fördomen? Kontakta: