Foto: Anton Nilsson

World Scout Jamboree 2023

På en världsscoutjamboree möts 50 000 ungdomar från 167 länder under tio intensiva dagar. Världens konflikter lämnas hemma, nya vänskapsband knyts och varje steg är ett äventyr större än något annat du kommer få uppleva i livet. Med scoutrörelsens värderingar i grunden finns Världsscoutjamboreen till för att ge världens ungdomar en livsomvälvande upplevelse. Den ger verktyg, vänner och viljan som behövs för att förverkliga drömmarna på hemmaplan.

Världsscoutjamboreen 2023 i Sydkorea

 I augusti 2023 samlas återigen tiotusentals scouter från hela världen på en gemensam jamboree. Den här gången arrangeras världsscoutjamboreen av scouterna i Sydkorea. Temat är ”Draw your Dream” och drömmen börjar nu!  

 Coronapandemin har det senaste året stängt världens gränser och berövat miljontals barn och unga den skola och utbildning de har rätt till. Sällan har behovet av att träffas över gränser varit så stort.   

Var med och skapa din drömvärld i Korea. I ett av världens tekniskt mest avancerade länder möts en rik historia och kultur med den senaste tekniken för att skapa en hållbar värld.   

Till en världsscoutjamboree reser du, tillsammans med alla svenska deltagare och funktionärer, som en del i den svenska kontingenten.   

Bra att veta om Världsscoutjamboreen 2023

Datum

Jamboreen äger rum 1-12 augusti 2023. Svenska kontingentens resa startar ca en till en och en halv vecka före jamboreen, med en rundresa i området. Sedan kommer vi hem några dagar efter att lägret slutat.  

Ansökan

Ansökan för deltagare, IST och ledare till jamboreen i Korea förväntas öppna under mitten av december 2021.

Plats

SaeManGeum, Sydkorea. Den nyanlagda lägerplatsen ligger precis vid havet på Koreahalvöns västkust, ca 30 mil söder om huvudstaden Seoul.  

Deltagare

På jamboreen i Korea får scouter födda tidigast 22 juli 2005 och senast 31 juli 2009 vara med som deltagare (Sverige kan inte påverka dessa regler).  

 Utöver själva deltagande i Jamboreen ingår två förträffar där du lär känna dina nya kamrater i din avdelning, och dina avdelningsledare.   

Delta som vuxen - Avdelningsledare, IST eller planeringsteam   

Den som är äldre kan vara med som funktionär på jamboreen, så kallad IST (International Service Team) eller som avdelningsledare för en svensk avdelning.   

Att vara IST;are är en unik möjlighet att lära känna många människor från hela världen och få en utmanande Jamboreeupplevelse samtidigt som du bidrar till att ungdomar från hela världen får en fantastisk lägerupplevelse. Som IST hjälper du till under Jamboreen med olika praktiska uppgifter. Det kan vara allt från att hålla program, laga mat, eller transportera besökare till att fotodokumentera Jamboreen. Du är en del av den svenska delegationen, men det är arrangören, det Koreanska scoutförbundet, som planerar och fördelar uppgifterna för alla IST från hela världen.   

Som avdelningsledare ansvarar du tillsammans med tre andra vuxna för en grupp bestående av 36 svenska deltagare. Ni träffas ett antal gånger innan avfärd på obligatoriska förträffar för att lära känna varandra och förbereda er. Scouternas jamboreeorganisation kommer förbereda dig för det du behöver inför resan. Du är deltagarnas fasta punkt och främsta påhejare i en unik, virvlande och utmanande upplevelse. Samtidigt utvecklas du själv som ledare och får ta del Jamboreeupplevelsen.

Planeringsteam/Kontingentledning  

För den som vill vara med i planeringsarbetet kommer alla uppdrag annonseras på den här sidan - håll utkik där!

Ansökan och kostnad

Ansökan till att delta i svenska kontingenten öppnar under hösten 2021 och stänger någon gång i mitten av våren 2022. Vi kommer informera tydligt om vilka datum som gäller på den här sidan och via sociala medier.   

Kostnaden för att delta i svenska kontingenten till jamboreen i Sydkorea är inte fastställd än men en preliminär uppskattning är att den kommer vara något lägre än till den förra världsscoutjamboreen i USA, då avgiften för deltagare var knappt 40 000 kronor. I avgiften ingår förträffar, resa till Korea, deltagande i Jamboreen, mat. Kostnad för enskilda måltider kan ev tillkomma, samt resa till förträffarna. Du behöver ha egen utrustning för att klara resan och lägerveckan.   

Om du har möjlighet är det bra att börja spara till avgiften redan nu. Fundera även över sätt att tjäna pengar till avgiften. Vi kommer ta fram tips på hur du kan tjäna extrapengar under året. Det finns ofta möjlighet att söka pengar i lokala fonder hos kommuner och regionen. Många kårer har som tradition att de stöttar scouter som vill åka med ett bidrag. 

Frågor och svar

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en trygg resa för alla deltagare. Scouterna har ett omfattande trygghetsarbete. Med på resan finns erfarna vuxna ledare som stöd till deltagarna. Den Koreanska scoutorganisationen som arrangerar Jamboreen har stort fokus på trygghetsfrågor i sin planering. Alla deltagare åker med sin avdelning tillsammans med fyra avdelningsledare. Avdelningsledarna finns alltid till hans och är med deltagarna under hela resan. Vi genomför hela resan gemensamt med omtanke om varandra – det är den största tryggheten. 

Vart fjärde år är det världsscoutjamboree någonstans i världen. 2019 var det i USA, 2023 i Korea och 2027 kommer det på en ännu inte bestämd plats.   

Även i Sverige är det Jamboree vart fjärde år. Så det passar med Världsscoutjamboreerna. 2017 var den senaste i Sverige, och 2021 skulle nästa vara. Pga Coronapandemin kommer den genomföras 2022 istället.   

Korea i början av augusti är varmt och fuktigt. Var beredd på att det kommer vara fysiskt mer krävande än ett scoutläger i Sverige.  

Nej, resa ingår. Från Sverige fram till lägerplatsen och tillbaka. Vi åker gemensamt i avdelningarna. Det innebär att du har din avdelningsledare med dig under hela resan.  

Vi bor i tält.  

Att åka som deltagare på en världsscoutjamboree är något man gör en gång i sitt liv. Den här gången är det ungdomar födda tidigast 22 juli 2005 och senast 31 juli 2009 som är deltagare (det är regler som scouterna i Sverige inte kan påverka). Är du äldre än så åker du som IST eller Avdelningsledare. Är du yngre får du vänta till nästa gång – 2027.  

Det innebär att alla svenska scouter tar gemensamt ansvar för varandra inför, under och efter Jamboreen. Det finns en planeringsgrupp som planerar och håller ihop resan. Under resan har du hela tiden svenska ledare med dig, och det finns en kontingentsledning som tar ansvar för att hela resan genomförs så bra som möjligt. Vi reser för att möta världen – tillsammans.     

Ja! Innan vi reser till Korea kommer du att träffa din avdelning på två förträffar. Där lär ni känna varandra, och förbereder er på bästa sätt inför resan. Så att alla ska känna sig trygga och redo. 

Exakt hur vi delar in avdelningarna är inte bestämt ännu. De exakta principerna för indelning kommer vi kunna berätta mer om under hösten.  

Det är vår målsättning. Vi vet ännu inte hur många platser Sverige kommer få på Jamboreen. Det bestämmer dels arrangörerna i Korea, och dels beror det på hur många avdelningsledare som deltar. Vi kommer att återkomma med information om hur vi hanterar en eventuell situation där fler vill delta än vad det finns platser till.  

Det vet vi inte ännu, men troligen runt 2000 personer. 

Alla deltagare på jamboreen delas in i avdelningar. Varje avdelning består av 36 scouter och 4 avdelningsledare. Du genomför hela resan tillsammans med din avdelning.