Två personer står och tittar på varandra. Bakom dem finns en blå banderoll där det står "Scouternas arrangemang"

Scouternas arrangemangsgrupp

Scouternas arrangemangsgrupp är en av Scouternas nationella arbetsgrupper. Vårt uppdrag är att erbjuda Sveriges scouter upplevelser utöver kår- och distriktsverksamhet.

Vi erbjuder arrangemang för scouter från hela Sverige, vilket gör att vi bygger broar inom organisationen. Scouternas arrangemangsgrupp är en stöd- och utvecklingsstruktur som hjälper ledarteamen att planera och genomföra arrangemangen. Vi utvecklar också nya och befintliga arrangemang så att de följer med i scoutings utveckling.   

Scouternas Arrangemangsgrupp består just nu av 7 personer som jobbar för att stötta och utveckla arrangemangen.  Precis som alla nationella arbetsgrupper är vi två ordföranden, en ideell och en anställd. Utöver det består gruppen av medlemmar som har extra fokus på ekonomi, kommunikation, utbildning, program samt teambuilding. Vi behöver bli någon mer då vi utvecklar fler och mer arrangemang.  

Vill du vara med och skapa arrangemang till hela Sveriges scouter? Ta chansen att gå med i Scouternas arrangemangsgrupp! Maila arrangemang@scouterna.se om du är intresserad. 

Vi är Scouternas arrangemangsgrupp

Arrangemangsgruppen består av 5-8 personer som aktivt arbetar med att erbjuda alla scouter i Sverige äventyr och upplevelser utöver det vanliga. Idag består gruppen av:

 

Lisa Karlsson, ideell ordförande, lisa.karlsson@scouterna.se

Caroline Eriksson, anställd ordförande, caroline.eriksson@scouterna.se

Urban Thiria, urban.thiria@scouterna.se

Osin Thelander, osin.thelander@scouterna.se

Jenny Irwert, jenny.irwert@scouterna.se

Rikard Eliasson, rikard.eliasson@scouterna.se

Maria Fhanér, maria.fhaner@scouterna.se

Frågor? Kontakta:

Projektledare Scouternas Arrangemang

Caroline Eriksson

caroline.eriksson@scouterna.se

0720787925

Scouternas arrangemang och är ordförande i Scouternas Arrangemangsgrupp.