Kurs

Treklöver Gilwell - Nya tag

Är det dags för en nytändning? Eller är det dags för en fördjupning i varför du är scout? Är du utbildare, kårfunktionär, ledare på avdelning eller på andra uppdrag i rörelsen och funderar inte längre på varför du gör det du gör, utan kör på lite automatiskt? Eller känner du att det är dags för att ladda dina batterier, genom att åter besöka platsen i ditt huvud där din inre scoutledare befinner sig? Då är Treklöver Gilwell den rätta ledarskapsutbildningen för dig.

TG Nya tag

TG Tre vatten kommer ta dig med till två olika platser, vid tre olika årstider, alla vid vattenkanten. Här kommer vi ta nya tag i vår personliga utveckling som ledare och lära oss av och med varandra.

Under kursen får du möjlighet att reflektera över ditt ledarskap kopplat till den du är och vill vara i din scoutverksamhet och vi utgår ifrån de aspekterna; Individ, Grupp, Kåren/Organisationen samt Fundament. Det som särskiljer kursen från andra scoutledarutbildningar är att du får möjlighet att fördjupa och utveckla ditt ledarskap, genom ett större personligt utvecklingsarbete och i den gemensamma scoutupplevelse du får med de andra deltagarna på kursen.

Individen, ger dig en fördjupad personlig utveckling i relation till ditt ledarskap och därmed får du en större trygghet i det egna ledarskapet. Du blir mer medveten om dig själv och din ledarroll inom Scouterna. Självinsikten ökar och självkänslan stärks.

Gruppen, ger dig en fördjupad förståelse om dig själv och hur du fungerar i grupp, kunskap om grupper och grupputveckling och praktisk erfarenhet. Kåren/Organisationen, ger dig en fördjupad förståelse om dig själv och hur du fungerar i din egen scoutverksamhet liksom hur du kan påverka kåren, den lokala verksamheten du befinner dig i och organisationen längre bort från dig själv.

Scoutings fundament, ger dig en fördjupad förståelse för dig själv, dina drivkrafter och ditt förhållande till rörelsens idéer och metoder, värdegrund och uppdrag.

Gemensam scoutupplevelse, skapar en gemensam arena för deltagarna i vilken ni enskilt och tillsammans kan reflektera över kursens innehåll och er egen utveckling.

Utvecklingsarbetet, är ett personligt arbete, med stöd från en handledare. En personlig utveckling, en inre resa, som kan hängas upp på ett yttre projekt, något som driver din utveckling framåt.

Kursmål

Efter avslutad kurs har du på djupet fått reflektera över ditt scoutledarskap och vem du är i rörelsen. Du kommer göra detta med ett teoretiskt ramverk, men det är inte teorierna som är fördjupningen utan den kommer från samtal med andra scoutledare, utifrån många olika bakgrunder, och som alla vill utveckla sig under tiden tillsammans.

TG är en personlig utvecklingsresa där du kan nå hur långt som helst men det förutsätter att du är öppen för förändring och förmår reflektera över dig själv och din ledarroll.

Du har fått en ny scoutpatrull med vänner som både under och efter kursen kan hjälpa dig att utvecklas mot dina mål. Du har också fått verktyg med dig hem för att fortsätta din personliga utvecklings- och värderingsresa i din scoutvardag.

Utbildningen är uppdelad på 3 kurstillfällen

Första träffen 10 - 12 september 2021, Gilwellstugan, Sparreholm (Flen) Under första träffen, då det är tidig höst, är vi vid Gilwellstugan i Sparreholm, nära Flen. Här blir du indelad i din patrull. En stor del av tiden går åt till att arbeta i patrullen och vi kommer att reflektera kring vilken roll du brukar ta i en grupp och vad det kan ha för konsekvenser. Du får träffa din handledare och får hjälp med att definiera ditt utvecklingsarbete. Du bor i tält eller vindskydd tillsammans med patrullen. Ni kommer att vara ute på de flesta kurspassen.

Mellan första och andra träffen kommer du och patrullen få hemuppgifter att lösa. Du kommer också ha kontakt med din handledare avseende ditt utvecklingsarbete.

Andra träffen 28 - 30 januari 2022, Sjöviksgården, Alingsås Andra träffen sker vintertid. Den är förlagd på Sjöviksgården i norra änden av sjön Mjörn, i närheten av Alingsås och omfattar teoripass som bland annat handlar om gruppers utveckling och olika ledarskapsstilar. Ni fortsätter att arbeta i patrullen med olika uppgifter. Du får också tid med din handledare och tillsammans går ni igenom ditt utvecklingsarbete och kommer överens om vad som behöver göras för att det ska bli godkänt. Ni bor inomhus men vi är ute så mycket det går.

Mellan andra och tredje träffen kommer du och patrullen att ha fler hemuppgifter att lösa. Du kommer också ha kontakt med din handledare avseende ditt utvecklingsarbete.

Tredje träffen 26 - 29 maj 2022, Gilwellstugan, Sparreholm (Flen) Tredje träffen ses vi återigen vid Gilwellstugan. Nu är det försommar och du och din patrull bor i tält eller vindskydd. Under helgen ska du presentera ditt utvecklingsarbete för din handledare och om du vill för övriga deltagare i din patrull. Vårt mål är att ditt utvecklingsarbete blivit klart och godkänt och vi i och med det kan avsluta utbildningen med att du får TG-insignierna.

Avgift och ansökan

Kursavgiften är 4900 kr (du betalar själv dina resor till och från alla kurstillfällena). Ansök till kursen senast den 28 februari 2021.

Observera att detta inte är detsamma som att du anmäler dig och automatiskt kommer med på kursen. De som tidigare var antagna till TG Tre vatten, som pga Corona-pandemin blev inställd, har under två veckor förtur till TG Nya tag. Därefter kommer samtliga ansökningar kommer att gås igenom av kursledningen och du får snarast möjligt efter sista anmälningsdagen besked om du är antagen till kursen eller ej. Blir du antagen kommer du efter antagningsbeskedet att få en faktura från Scouternas folkhögskola på hela kursavgiften.

Om du måste avanmäla dig efter att kursavgiften betalats in, kommer den inte att återbetalas. Blir du sjuk efter att full avgift erlagts får du endast tillbaka avgiften om du har läkarintyg på att du inte kan delta.

Frågor besvaras gärna av någon av de kursansvariga.

Kontakta mig om du undrar något

Fakta

Arrangör

Nationella utbildningar

Datum

10 sep – 29 maj

Plats

Sparreholm, Sverige

Åldersgräns (min)

23

Kostnad

Deltagaravgift 4900.00

Max antal deltagare

32

Anmälan

Anmälan öppen 31 jan–28 feb 2021

Ansök här

För dig som är

Rover 19-25 år

Ledare och kår