Foto: Magnus Fröderberg

Vanliga frågor från grupper

På denna sida kan du läsa de vanligaste frågorna vi får från scoutkårer och grupper som planerar att åka till Jamboree22. Klicka på frågan du vill veta mer om och läs vidare!

Vi bestämde oss att vi skulle åka redan 2017!-Skånsk scoutkår

Ni hittar Jamboree22s information om covid-19 här: https://www.scouterna.se/jamboree22/grupper/covidinfo-jamboree22/.

Vi uppdaterar informationen löpande.

Här finner ni information om praktiska frågor, t.ex. transport, gashantering, slanor m.m. Har ni en mer specifik fråga? Då får ni gärna kontakta oss.

Ja! I de allra flesta fall går det att rapportera er jamboreevistelse till ert studieförbund.

För NSF-kårer, kontakta NBV: https://www.nbv.se/

För Equmenia-kårer, kontakta Bilda: https://www.bilda.nu/

För direktanslutna scoutkårer, kontakta i första hand er kontaktperson på Sensus. Annars kan ni kontakta någon av nedanstående:

Norrland Cecilia Bergkvist 070-524 05 67 cecilia.bergkvist@sensus.se
Svealand Roger Eriksson 070-821 15 83 roger.eriksson@senus.se
Stockholm-Gotland Christian Forssander 076-696 34 58 christian.forssander@sensus.se
Västra Sverige Julia Carlbäckr 076-182 09 63 julia.carlbacker@sensus.se
Östra Götaland Lotta Bernberg 070-247 55 74 lotta.bernberg@sensus.se
Skåne-Blekinge Heléne Wilkens 070-364 27 29 helene.wilkens@sensus.se

Ja. Det kommer finnas ett lägerdagis för barn till funktionärer som är mellan 1 och 9 år gamla under lägret.

Kortvecka innebär onsdag 3/8- lördag 6/8. 

En nationell jamboree är ett jätteläger som samlar scouter från hela landet och som också gästas av scouter från andra delar av världen. En nationell jamboree sker vart fjärde år. Under en vecka möts mer än 10 000 barn, unga och vuxna för att tillsammans skapa och uppleva äventyr, utmana sig själva och lära känna nya kompisar.

Jamboreen startar lördagen den 30 juli och avslutas lördagen den 6 augusti 2022.

På en jamboree kommer du tillsammans med din patrull leva lägerliv med allt vad det innebär i form av tältresning, lägerbyggen och matlagning. Programmet är ännu inte klart men kommer till stor del knyta an till temat hållbarhet och fokusera på hur vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid. Samtidigt finns det tid till alla möjliga lägeraktiviteter som konserter, sport, hantverk, patrullutmaningar, hinderbana, bad och lägerbål. Det finns också samlingsplatser där man träffar andra scouter i samma ålder för att hänga, spela spel, fika, lyssna på musik och bara vara! Äventyr och kompisar när det är som bäst.

Jamboree22 arrangeras i Norra Åsum i Skåne. Lägerområdet ligger ett par kilometer sydväst om Kristianstad och har en blandad terräng, både äng, skog, glesa dungar och vattendrag, vilket passar scouting och lägeräventyr perfekt. Dessutom finns en färdig infrastruktur med vatten, avlopp samt flera fasta byggnader på området som kommer att underlätta både planering och utförande för jamboreen.

Avgiften som betalas till Jamboree22 är för deltagare 2950:- och för ledare 2700:-. Du kan läsa mer ingående om avgifter under Grupper och Deltagare. Observera att varje scoutkår/grupp sätter sin egen avgift där andra tillkommande kostnader som t.ex. resa till och från lägret räknas in. I avgiften till jamboreen ingår alla aktiviteter, mat och upplevelser utöver det vanliga. Grundpriset för funktionärer är 1500 kr men med möjlighet att sänka avgiften till 1000 kr eller 500 kr genom att delta på för- eller efterlägret eller både och.

Alla är välkomna och för åldersgrupperna 10-18 år, dvs upptäckare, äventyrare och utmanare, finns anpassat dagsprogram. Vi välkomnar också internationella scouter och bjuder in personer och grupper som idag inte har koppling till Scouterna. Funktionär kan den över 18 år vara.

Det hoppas vi på. Vi välkomnar alltid scouter från andra delar av världen. På Jamboree17 kom det deltagare från ca 20 länder.

Anmälan kommer att ske via Scoutnet och beräknas öppna under oktober 2021. Sista anmälningsdatum för deltagare och grupper (scoutkårer, församlingar, föreningar) är 31 januari 2022. Funktionärer kan fortsätta anmäla sig fram till 30 april 2022.

Vi kommer bli över 11 000 scouter på Jamboree22, vilket gör oss något fler än vi var på Jamboree17! 🙂

Säkerhet och trygghet är en viktig fråga för oss. Vi är väl förberedda och har lång erfarenhet av att arrangera stora läger. I Kristianstad har vi tex löpande kontakt med närliggande samhällsfunktioner som polis och brandkår, vi har krisplaner och sjukvårdarteam på plats och medverkande kårer förbereder sig på hemmaplan. Dessutom är alla våra ledare och funktionärer utbildare i Trygga Möten som handlar om att förutse och agera i frågor om tex mobbning. Organisationen: Den enskilda scouten tillhör en liten grupp om 6–7 personer och en ledare, ett par patruller bildar en större enhet/avdelning osv. Därför kan vi skala upp och ner och klarar av att arrangera läger för 10 000-tals scouter samtidigt.

Jamboree en fantastisk möjlighet för barn och ungdomar med olika sätt att funka att uppleva äventyr och få nya kompisar. På Jamboree22 i Sverige, under en veckas tid, finns det stora möjligheter till att anpassa utifrån personliga behov. De unga scouterna åker dessutom med sin vanliga scoutgrupp och ledare som de känner. En bedömning behöver alltid göras så upplevelsen för den enskilde scouten blir trygg. Varje sommar i Sverige åker många barn och unga med diagnos på scoutläger.