20170807 Glad scout från Saltsjö-Boo scoutkår lagar Korv Stroganoff. Jamboree17 på Rinkabyfältet. Foto: Magnus Fröderberg

Gasol på Jamboree22

Gasol är ett viktigt verktyg för matlagningen på ett stort läger. Vårt mål är att ha ett brett utbud av gasoltuber till uthyrning för att ge varje kår så stor flexibilitet som möjligt. Det finns även möjlighet att fylla på gasolflaskor man har med sig, vår leverantör har möjlighet att fylla på alla vanliga modeller på den svenska marknaden.

Vi samarbetar med företaget Skånegas som kommer leverera all vår gasol.

Obs! Respektive kår betalar själv för den gasol man köper, det ingår inte i lägeravgiften.

Tre alternativ för att köpa gasol

Hyra

Det finns ett brett utbud av gasoltuber att hyra. Ni betalar en hyravgift per gasoltub ni hyr samt en avgift för gasen i tuben.

I hyravgiften ingår 3 st byten. Det innebär att ni får byta en flaska mot en likadan full flaska, utan att betala en extra bytesavgift. Gaspriset för flaskan ni byter till måste fortfarande betalas.

Hyravgiften kommer inte överstiga 450 kr/gasoltub (inklusive 3 st byten), vi jobbar på en fullständig prislista. Förhoppningen är att få ner priset för mindre tuber.

Om ni behöver byta en tub fler än 3 gånger behöver en ny hyravgift på (max) 450 kr betalas, då ingår 3 nya byten.

Ni behöver inte betala någon depositionsavgift, om gasoltuben inte återlämnas kommer en tilläggskostnad faktureras i efterhand.

Fylla på

Detta alternativ är för kårer som har med sig gasoltuber.

Vår leverantör har möjlighet att fylla samtliga vanliga gasoltuber som säljs på den svenska marknaden.

Ni betalar ett literpris för gasolen. Priset på gasol är tyvärr väldigt volatilt för närvarande, av den anledningen har vi inte ett fastslaget literpris än.

Byta medhavda tuber

Har ni med er tuber men vill hellre byta till en ny, full tub istället för att fylla på den befintliga tuben?

Ni måste då betala en bytesavgift/tub ni byter. Bytesavgifterna finns på vår leverantörs hemsida. Gaspriserna/tub på ovan hemsida är inte uppdaterade. Exakta gaspriser kommer så snart vi har dem.

Obs! Det är inte möjligt att betala en hyravgift om ni önskar byta en medhavd flaska, då gäller bytespriserna på ovan hemsida.

Utbudet är det ni hittar genom PDFen nedan, alla tuber som finns på vår leverantörs hemsida ovan kommer inte finnas på plats.

Vårt utbud med tuber att hyra/byta: ladda ner nu

Förbeställ gasol

För att veta vilken kvantitet av de olika flaskorna vår leverantör behöver ha på plats första dagen, samt för att få en bättre överblick över den mängd gasol de behöver leverera under veckan, finns det nu möjlighet att förbeställa gasol!

Ni betalar endast för den gasol/de tuber ni faktiskt hyr/köper på plats, men förbeställningen ger oss ett bra underlag för att göra vår gasolhantering så smidig som möjligt.

Förbeställ gasol

Viktig uppdatering gällande gasol!

Publicerat 7/7-22

Maximal tillåten gasolmängd per by är nu 60 liter förutom för större byar med ca 80 eller 120 deltagare som har ett separat kökstält per minst 40 deltagare inom tre meter från en områdesväg, då är det tillåtet med maximalt 60 liter gasol i vardera åtskilt kök. Reglerna har bestämts av MSB och räddningstjänsten i Kristianstad.

Hur mycket gasol får vi ha på byn? Vad gäller med brandavstånd?

Möjlighet för kårer att betala med faktura

Det kommer vara möjligt för kårer att köpa gas på faktura. Tillfällen då fakturahantering kan vara aktuellt kan vara större inköp i shopen, caféer, efterförsäljning, gasol.

I första hand vill vi dock att man betalar direkt via Kort eller Swish.

För att få handla mot faktura måste kåren fyllt i en fullmakt om vilka som får handla mot faktura! 

Denna fullmakt lämnas i samband med ankomsten (eller före tillfället de ska handla) till Ekonomi i Jamboreekontoret. Ekonomi signera fullmakten och kopiera den. Kopian måste tas med vid varje köptillfälle.

Försäljningsstället utfärdar ett underlag för fakturering genom att ta fram ett kvitto ur kassaregistret. Detta kvitto signeras av den som handlat för godkännande och fullmakten bifogas sedan fakturaunderlaget tillbaka till Ekonomi för fakturering. Det signerade kvittot kommer sedan att bifogas till mottagande kår som fakturaunderlag.

Vanliga frågor om gasol

Ja! Det är möjligt att både ha med sig tuber som man fyller på och hyra tuber på plats. T.ex. om ni har två gastuber sen tidigare men vill hyra en tredje för att det skulle göra hanteringen lättare.

Nej. Det finns ingen gasförvaring på lägerområdet för kårer. Ni får alltså inte ha med er mer än den gasol som kan förvaras på byn. Gasol får absolut inte förvaras på ett parkerat släp på parkeringen.

Vi håller på att undersöka detta.

Ni kommer kunna betala med faktura och med kort. Det är inte säkert att det kommer finnas en kortterminal vid utlämningen, isåfall kan ni behöva gå en bit för att betala ert köp med kort. Väljer ni att betala med faktura kommer en samlingsfaktura skickas efter lägret. Exakt fakturarutin, bl.a. med fullmakt kommer inom kort.

Maximal tillåten gasolmängd per by är 60 liter förutom för större byar med ca 80 eller 120 deltagare som har ett separat kökstält per minst 40 deltagare inom tre meter från en områdesväg, då är det tillåtet med maximalt 60 liter gasol i vardera åtskilt kök. Reglerna har bestämts av MSB och räddningstjänsten i Kristianstad. Mer information om brandavstånd m.m. finns på sidan om lägerbyn.

Priset på gasol varierar väldigt mycket, framför allt p.g.a kriget i Ukraina. Närmre lägret kommer ett exakt literpris samt gaspris för respektive flaska att publiceras.

Exakta öppettider är inte bestämda än.