Jamboree22s hållbarhetsarbete

Jamboree22 är ett klimatsmart event där vi tar ansvar för framtiden! Det är ett av våra Jamboreemål som vi jobbar hårt för att uppfylla. Här samlar vi all information om Jamboree22s hållbarhetsarbete. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Ett läger utan matsvinn?

Vi jobbar för att minska lägrets matsvinn på många olika sätt, bl.a. kommer våra bytorg skapa ett forum där olika byar kan byta matvaror med varandra och på så sätt minska avfallet. Funktionärsmatsedeln är även anpassad efter deltagarnas matsedel för att minimera lägrets totala svinn.

I de fall matsvinn ändå uppstår kommer det skickas för rötning till biogas som bussar, bilar och båtar kan använda som bränsle.

Transport

När vi planerar Jamboree22 behöver vi ses, men det gör vi genom att i första hand åka kollektivt och i andra hand samåka i bilar. Vi uppmanar även de som åker till Jamboree22 att i första hand göra det kollektivt och i andra hand i hyrd buss. Tillsammans gör vi Jamboree22 till ett klimatsmart event!

Lika självklart att rulla som att gå!

Jamboree22s tillgänglihetsarbete är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Vi kommer anpassa våra hygienutrymmen, parkeringar, gångvägar, scener och andra publika platser efter personer med olika behov. Hos oss är det lika självklart att rulla som att gå!

"Never doubt that a small group of thoughtful committed individuals can change the world. In fact, it's the only thing that ever has."- Margaret Mead

Jamboree22s hållbarhetsarbete illustrerat

Läs Jamboree22s hållbarhetspolicy här