Jamboree17 har nått sitt slut och avslutningen är i full gång med glädje och stoj.

Jamboree <3 Mat = Sant

Vad vore en jamboree utan god mat? Och hur kan vi samtidigt sträva efter en hållbar värld? Läs mer om hur vi tänker kring mat, tillagning och klimatpåverkan!

 

God mat som både mättar och gör gott!

Matenpå Jamboree22 kommer vara fokuserad på att vara god och samtidigt hållbar. Scouterna kommer att laga maten ihop i sin patrull med de råvaror som delas ut. 

Maten är vår största enskilda utmaning för vår jamborees klimatpåverkan. Vi vill att patrullen gör klimatsmarta val av råvaror utifrån de olika menyförslagen. Maten är en del av deltagarupplevelsen där vi strävar efter att deltagarna ska få ny kunskap för att kunna göra medvetna val både under Jamboree22 och därefter på hemmaplan - ett sätt att ta ansvar för sig själv och andra!

I Sverige idag står maten för ca 20% av hushållets klimatpåverkan. Detta måste minska för att vi ska kunna leva i en hållbar värld. För att uppnå detta måste vi öka mängden grönt på våra tallrikar, något som är en självklarhet även för vår jamboree.  

Vad är hållbar mat?

Maten är mänsklighetens största enskilda utmaning - inget annat påverkar klimatet lika mycket som framställningen av mat.

Att inte alla jordens människor idag kan mättas på ett hälsosamt och hållbart sätt beror inte på matbrist. Det beror istället på att välståndet fördelas dåligt, att delar av vår jordbruksmark används på ett ineffektivt sätt och att vi slänger kring en tredjedel av all mat som produceras. Med tanke på att världens befolkning år 2050 kommer att uppgå till upp emot 10 miljarder måste vi ta itu med matsvinnet och samtidigt dra ner på de mest resurskrävande livsmedlen som kött och mejeriprodukter. Problemen med matsvinn är med andra ord inte bara en fråga om en helt onödig typ av extra miljöbelastning, utan också om livsmedelstrygghet - att fördela det vi har så att det räcker till alla. Vi måste därför se till att alla kan äta lagom mängder mat - inte för lite, inte för mycket.

Vanliga frågor och svar om maten på Jamboree22

Maten på Jamboree22 kommer att ha fokus på att vara hållbar och vi kommer att försöka visa deltagarna vad det innebär att göra olika hållbara val när man planerar sin måltid. Ett sätt kan vara att tillaga vegetariska alternativ så därför kommer det i största möjligaste mån gå att välja att laga vegetariska måltider för de scouter som önskar det.

Matlagning sker endast med gas på anvisad plats. Stormkök går bra så länge man använder den anvisade platsen.