Jamboree17 har nått sitt slut och avslutningen är i full gång med glädje och stoj.

Jamboree <3 Mat = Sant

Vad vore en jamboree utan god mat? Och hur kan vi samtidigt sträva efter en hållbar värld? Läs mer om hur vi tänker kring mat, tillagning och klimatpåverkan!

 

Nu finns preliminära receptförslag och information om maten! Ladda ner PDFen!

God mat som både mättar och gör gott!

Maten på Jamboree22 kommer vara fokuserad på att vara god och samtidigt hållbar. Scouterna kommer att laga maten ihop i sin patrull med de råvaror som delas ut. 

Maten är vår största enskilda utmaning för vår jamborees klimatpåverkan. Vi vill att patrullen gör klimatsmarta val av råvaror utifrån de olika menyförslagen. Maten är en del av deltagarupplevelsen där vi strävar efter att deltagarna ska få ny kunskap för att kunna göra medvetna val både under Jamboree22 och därefter på hemmaplan - ett sätt att ta ansvar för sig själv och andra!

I Sverige idag står maten för ca 20% av hushållets klimatpåverkan. Detta måste minska för att vi ska kunna leva i en hållbar värld. För att uppnå detta måste vi öka mängden grönt på våra tallrikar, något som är en självklarhet även för vår jamboree.  

Matutlämningen på Jamboree22

Maten hämtas byvis, några från en patrull hämtar mat till hela byn. Det är kårerna/kåren i byn som bestämmer vilken patrull som hämtar maten vid respektive hämtning. Likaså är det upp till kårerna att sätta samman patrullerna om man inte vill använda samma patruller som vid programaktiviteterna.

Vi ser gärna att max 3 personer per by hämtar mat för att undvika för många personer i matutlämningen samtidigt samt så minskar vi köerna.

Patrullen som hämtar mat behöver ha stöd av en ledare.

Läs mer om matutlämningens öppettider i vår FAQ nedan.

Vad är hållbar mat?

Maten är mänsklighetens största enskilda utmaning - inget annat påverkar klimatet lika mycket som framställningen av mat.

Att inte alla jordens människor idag kan mättas på ett hälsosamt och hållbart sätt beror inte på matbrist. Det beror istället på att välståndet fördelas dåligt, att delar av vår jordbruksmark används på ett ineffektivt sätt och att vi slänger kring en tredjedel av all mat som produceras.

Med tanke på att världens befolkning år 2050 kommer att uppgå till upp emot 10 miljarder måste vi ta itu med matsvinnet och samtidigt dra ner på de mest resurskrävande livsmedlen som kött och mejeriprodukter.

Problemen med matsvinn är med andra ord inte bara en fråga om en helt onödig typ av extra miljöbelastning, utan också om livsmedelstrygghet - att fördela det vi har så att det räcker till alla. Vi måste därför se till att alla kan äta lagom mängder mat - inte för lite, inte för mycket.

Maten är en central del av Jamboree22

Maten är en del i deltagarupplevelsen på Jamboree22. Patrullen får möjlighet att planera sin måltid utifrån de ingredienser som finns för dagen samt hämta sina råvaror och tillaga sin mat med sin ledares stöd när det behövs.

Vi uppmanar att låta scouterna själva delta i matlagningen och ansvara för det som ledarna bedömer som lämpliga moment. Scoutledarna har dock det slutgiltiga ansvaret för mathanteringen.

Jamboree22 bidrar med följande förutsättningar:

  • Det behöver inte vara samma patrull varje dag som hämtar maten utan kan med fördel varieras för att fler ska få chansen att få prova på att ha ansvar för att hämta maten. Sen är upp till byn / kårerna hur man delar upp maten på byn.
  • Receptförslagen baseras på 10 personer. Kårerna kan enkelt anpassa recepten efter det antal som passar varje patrull.
  • Menyn och recepten är bara förslag på vad man kan göra, tanken är att man själv i patrullen får bestämma vad man vill göra av råvarorna. Har man råvaror kvar sedan tidigare dagar så kan man med fördel använda dessa för att minska svinnet.  
  • Ifall matlagning patrullvis vid varje måltid ej är möjlig uppmanar vi till att använda patrullsystemet i matlagningen utifrån de förutsättningar som finns. Detta kan t.ex. göras genom att en patrull får laga mat, en får diska etc. På detta sätt blir matlagningen en del av scouternas jamboreeupplevelse och de får testa på olika sysslor som stärker deras samarbete.

Vanliga frågor och svar

Nej, det är inte möjligt att byta/lämna in kyl/frysklampar på Jamboree22. För att minimera behovet av kylförvaring på byn är matutlämningen öppen 06:00-19:00.

Ifall ni trots det ser ett behov av kylmöjlighet på byn rekommenderar vi att gräva en kylgrop.

För att minimera behovet av att förvara kylvaror på byarna kommer matutlämningen vara öppen dagligen kl. 06:00-19:00. Det kommer vara möjligt att hämta kylvaror inför varje måltid.

Avvikande öppettider vid stora event meddelas under lägerveckan.

Maten på Jamboree22 kommer att ha fokus på att vara hållbar och vi kommer att försöka visa deltagarna vad det innebär att göra olika hållbara val när man planerar sin måltid. Ett sätt kan vara att tillaga vegetariska alternativ så därför kommer det i största möjligaste mån gå att välja att laga vegetariska måltider för de scouter som önskar det.

Matlagning sker endast med gas på anvisad plats. Stormkök går bra så länge man använder den anvisade platsen.