Jamboree22 - Ansvarig, Partnersamarbeten (Gemensamt)

En jamboree är ett nationellt läger där vi samlar hela den svenska scoutrörelsen för att tillsammans utveckla oss själva, varandra och världen! Att delta i en jamboree är en omvälvande och oöverträffad upplevelse. Att i verkligheten få träda in i det gränsöverskridande samhället, där konflikter är lämnade hemma och nya vänskapsband kan knytas tvärs över alla gränser är ett äventyr och en upplevelse som kanske inte erbjuds i något annat sammanhang. Scouternas nationella jamboree genomförs vart fjärde år, och arrangeras nästa gång sommaren 2022.

Om uppdraget

Vi söker nu en ansvarig för sponsring och externa partnerskap för Scouternas nationella Jamboree 2022. Du kommer i ett delat ledarskap leda arbetet i avdelningen med syfte att öka andelen extern finansiering till Jamboree22 i form av fria medel eller partnerskap med andra organisationer och företag. I uppdraget ingår att ta ett helhetsansvar för arbetet med insamling och strategiska partnerskap, både initierat från avdelningen men även i samverkan med flera andra delar av Jamboreeorganisationen samt Scouternas kansli.

Du arbetar för Scouternas varumärkesposition och med gemensamma insatser nå vår vision som Sveriges största event av och för unga är; hållbart, attraktivt och världens första klimatpositiva Jamboree.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Ansvara för att initiera samarbeten, förhandla fram, hantera och följa upp avtal med externa samarbetspartners.
  • Utveckla en aktivitetsplan i linje med Scouternas partnerskapsstrategi.
  • Säkra informationsöverföring och förankring av aktivitetsplan (både inför och efter genomförande) med relevanta intressenter i Jamboreeorganisationen, Scouterna och hos samarbetspartners.
  • Samarbeta med kommunikationsansvariga för varumärkesbyggande kommunikation.
  • Uppföljning och dokumentation av aktiviteter och lärdomar.

Om dig

Det krävs att du har erfarenhet av försäljning mot företag/organisationer och kommuner. Du har kunskap och erfarenhet av att arbeta för att nå olika kundgrupper eller andra intressenter. Du är van att arbeta både strategiskt och operativt, är kommunikativt stark både muntligen och skriftligen i det svenska språket. Du har erfarenhet av att etablera nya samarbeten, tycker om att skapa och underhålla goda relationer samt har ett öppet förhållningssätt till alla du möter.

Du förväntas även kunna bidra och stötta Jamboreekollegor med andra arbetsuppgifter när det behövs. Detta ställer krav på att du är flexibel och anpassningsbar, tycker det är spännande att sätta dig in i nya områden, samt kan planera och strukturera din tid.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. För oss är det viktigt med personer som kompletterar varandra och som fungerar bra i ett arbetslag. Du är en god representant för Scouterna och står bakom Scoutrörelsens värderingar och värdegrund.

Vid urval kommer stor vikt läggas på personliga egenskaper och lämplighet.

Ansökan och kontaktuppgifter

Välkommen med din intresseanmälan via Scouternas hemsida. Du får gärna bifoga ett personligt brev och ett CV. Rekrytering och tillsättning sker fortlöpande. Rollen ska tillsättas per omgående.

Har du frågor om uppdraget och Jamboree22 hittar du mer information på www.scouterna.se/jamboree och eventuella frågor kan skickas till jamboree@scouterna.se eller direkt till avdelningsansvarig robert.kalitta@scouterna.se.

Är det något för dig?

Sök tjänsten här