Nominera en ledamot till Scouternas förvaltningsmöte 2023

Om uppdraget

Scouternas förvaltningsmöte genomförs vartannat år, de år då det inte genomförs någon stämma. Förvaltningsmötets roll är att fatta beslut angående balans- och resultaträkning samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

Uppdraget innebär att förbereda sig inför samt delta i Scouternas förvaltningsmöte 2023.  

Förvaltningsmötet består av 45 valda ledamöter. Valberedningen utser även fem suppleanter. 

Uppdraget avser Scouternas förvaltningsmöte 2023 som ska hållas senast i november månad. Datum fastställs senare.

Att tänka på när du nominerar

Om det krävs en inloggning för den e-postadress du fyller i, byt till en annan e-post till den du vill nominera eller använd valberedningens, valberedning@scouterna.se. Om du använder valberedningens adress ange den nominerades e-postadress bland urvalsfrågorna i fältet ”alternativ e-post”.

Är det något för dig?

Sök tjänsten här