Ordförande för Internationella gruppen

Om uppdraget

Vill du öppna världen för scouter i Sverige? Då ska du söka till Internationella gruppen!

Internationella gruppen ser till att svenska scouter har tillgång till internationella upplevelser och möten, både utomlands och på hemmaplan. Vi arbetar bland annat med att ge stöd så att internationella upplevelser finns tillgängliga för fler och att de som deltar på internationella utbyten och aktiviteter är goda ambassadörer för vår rörelse. Idag är det också internationella gruppen som stöttar kontaktsökande scouter, både svenska och utländska, för att hitta vänkårer, brevvänner eller någon att besöka på resan.

Som ideell ordförande i Internationella gruppen kommer du tillsammans med anställda orföranden, tillika Internationell sekreterare leda arbetsgruppens arbete och ansvarar för att gruppen når uppsatta mål. I rollen har du även möjlighet att påverka vilka aktiviteter gruppen ska göra, för att vi ska möjliggöra uppfyllnaden av Scouternas strategi 2015-2025. Du ingår dessutom i Internationella styrgruppen tillsammans med Scouternas International Commissioners.

Uppdraget startar i januari 2023 och pågår under två år. Under tiden utvärderar du tillsammans med anställda ordföranden regelbundet ditt engagemang. Om allt passar förnyar vi gärna uppdraget. 

Om erbjudandet

Som ordförande i den Internationella gruppen är du med och öppnar upp världen för våra scouter! Vi vill att alla scouter i Sverige vet om och är stolta över att de är del av världens största globala ungdomsorganisation med fler än 60 miljoner medlemmar världen över. 

Möjligheterna för egen personlig utveckling är stora genom att vara medlem och engagerad i en driven arbetsgrupp. Gruppen kommer att träffas två-tre gånger per termin. Vanligtvis är träffarna på något av Scouternas kanslier i Stockholm, Göteborg eller Malmlö, men kan också komma att förläggas till andra ställen. Mellan mötena arbetar vi enskilt eller i mindre grupper med våra olika arbetsuppgifter samt har regelbundna telefonmöten. Räkna med 1-2 timmar i veckan utöver arbetshelgerna. Resor och utlägg i samband med möten bekostas av Scouterna.

Är det dig vi söker?

Om du har fått upp ögonen för alla internationella upplevelser som rörelsen erbjuder, och vill arbeta för att de upplevelserna ska vara öppna för fler, är internationella gruppen rätt för dig!

Vi tror att du:

  • Har erfarenhet av att leda en grupp med ideella, tar hänsyn till medlemmarnas behov och har ett öga för det stora hela. 
  • Har ett stort intresse för internationella upplevelser och vill möjliggöra för den enskilde scouten att få uppleva mer av världen, både på hemmaplan och internationellt.
  • Är ambitiös, empatisk och ansvarsfull
  • Har tid och möjlighet att delta på gruppens möten samt representera gruppen på olika scoutevenemang
  • Är en social person som känner dig trygg i att kommunicera och skapa nätverk

Det är en fördel om du

  • Har kunskaper i att förmedla kontakter mellan scouter i Sverige och i övriga världen.
  • Kan kommunicera på andra språk än svenska. 
  • Har vana av och vilja i att arbeta i och driva projekt.

Ditt ideella engagemang – bara ett klick bort!

Klicka på ansök här nedan och besvara några korta frågor. Du behöver INTE bifoga CV eller personligt brev. :)

Vi kommer rekrytera löpande. Sök absolut senast 11 december 2022.

 

Kontakt

Mio Kuschick
Internationell sekreterare
mio.kuschick@scouterna.se

 

Reetta Grönlund
Ideell ordförande Internationella gruppen 2021-2022
reetta.gronlund@scouterna.se

Är det något för dig?

Sök tjänsten här