Scouterna söker ledamöter till förvaltningsmötet 2023

Om uppdraget

Scouternas förvaltningsmöte genomförs vartannat år, de år då det inte genomförs någon stämma.

Förvaltningsmötets roll är att fatta beslut angående balans- och resultaträkning samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Uppdraget innebär att förbereda sig inför samt delta i Scouternas förvaltningsmöte 2023.

Förvaltningsmötet består av 45 valda ledamöter. Valberedningen utser även fem suppleanter.

Uppdraget avser Scouternas förvaltningsmöte 2023 som ska hållas senast i november månad. Datum fastställs senare.

Om dig

Kunskaper

 • Mycket goda kunskaper om scoutrörelsen och dess bredd
 • Mycket goda kunskaper om Scouternas värderingar (som du givetvis delar)
 • Du har förståelse för och/eller god vana av den demokratiska processen i ideella föreningar.
 • Du bör även ha grundläggande kunskaper om en styrelses ansvar i en ideell organisation.

Erfarenheter

 • Du bör vara genuint intresserad av Scouternas förvaltning och ha ett stort engagemang för Scouternas verksamhet med intresse för förvaltningsmötet.
 • Du bör ha mer än grundläggande kunskaper inom ekonomi så att du kan läsa och förstå en ideell organisations balans- och resultaträkning

Viljor, förmågor och egenskaper

 • God erfarenhet av att förhålla sig objektiv och tydligt särskilja fakta och åsikter
 • God förståelse för vad det innebär att arbeta på uppdrag av Scouternas stämma
 • Ser helheter och fastnar inte i detaljer

Övrigt

Som ledamot i förvaltningsmötet utgår ingen reseersättning från Scouterna.

Ansökan

Vi tar endast emot din ansökan via länken i denna annons. Med din ansökan behöver du inte ladda upp några dokument om du inte vill. När du gör din ansökan vill vi dock att du svarar på nedanstående frågor (kommer som obligatoriska frågor via länken till ansökan). Dina svar ger oss i valberedningen en första bild av vem du är och varför du är intresserad av uppdraget.

 • Varför är du intresserad av det här uppdraget?
 • Vad kommer du att kunna bidra med?
 • Vad vill du åstadkomma genom uppdraget?
 • Övrigt som kan vara av vikt för uppdraget och som valberedningen bör känna till?

Sista ansökningsdag är: 2022-10-31 men vi har en löpande process så ansök gärna så snart som möjligt.

Har du frågor – kontakta: valberedning@scouterna.se

Är det något för dig?

Sök tjänsten här