Scouterna söker ledamöter till styrelsen 2022-2024

Om uppdraget

Att vara ledamot i Scouternas styrelse innebär att du ska vara delaktig i styrelsens arbete och resultat. Under perioden 2022-2024 ska styrelsen ta fram Scouternas nya strategi. Uppdraget är komplext och medför ett stort ansvar som bland annat innefattar att:

 • Ansvara för scoutrörelsens strategiska utveckling tillsammans med övriga i styrelsen
 • Aktivt bidra till att förverkliga Scouternas strategi och uppfylla verksamhetsplanen och dess mål
 • Medverka i en långsiktig ekonomisk strategi och styrning
 • Bidra till det arbetsgivaransvar som styrelsen har för Scouterna
 • Företräda Scouterna internt i rörelsen och vid särskilda tillfällen även externt

Den samlade styrelsen ska ha god kännedom om aktivt scoutarbete samt Scouternas ideologi och värderingar. Sammansättningen ska spegla det svenska samhället avseende exempelvis ålder, kön, bostadsorter, kompetenser, yrken och utbildningar samt att det inom styrelsen finns god kunskap om skilda delar av scoutrörelsen (inklusive samverkansorganisationer) och vårt samhälle. Minst hälften av styrelsens ledamöter ska vara myndiga.

Scouterna har minst fem ledamöter i styrelsen, utöver två ordförande och två International Commissioners.

Uppdragets längd är 2 år, från och med stämman i november 2022 till nästföljande ordinarie stämma hösten 2024.

Om dig

Kunskaper

 • Mycket goda kunskaper om scoutrörelsen och dess bredd
 • Mycket goda kunskaper om Scouternas värderingar (som du givetvis delar)
 • Grundläggande kunskap om ekonomi- och budgethantering i stora organisationer
 • God förståelse för uppdraget som arbetsgivare för Scouterna

Erfarenheter

 • Erfarenhet av strategiskt styrelsearbete
 • Ett brett nätverk, t ex med många delar av Scouterna – kårer, distrikt, samverkansorganisationer alternativt stora delar av det offentliga eller civila samhället
 • Mycket god erfarenhet av scoutrörelsen i en internationell kontext till exempel genom deltagande i internationella scoutkonferenser eller andra internationella scoutarrangemang

Viljor, förmågor och egenskaper

 • Mycket god förmåga att ingå i och bidra till ett välfungerande lag
 • God kommunikativ förmåga – att kunna uttrycka sig skriftligt, muntligt och i publika sammanhang
 • Vana vid strategiskt tänkande och en tydlig förståelse för gränsen mellan strategiskt och operativt
 • Öppen för olikheter – kultur och tradition i olika delar av scoutrörelsen, nationellt såväl som internationellt och att det skiljer sig åt
 • Ser helheter och fastnar inte i detaljer
 • En vilja och förmåga att driva utveckling
 • Har ett modigt, omtänksamt och handlingskraftigt ledarskap

Övrigt

Scouterna finns i hela Sverige så att kunna resa då och då är en del av uppdraget.

Eftersom scouting bedrivs i första hand ideellt hålls möten och aktiviteter primärt på kvällar och helger. Som en del i Scouternas styrelse behöver man vara beredd att prioritera en avsevärd del av sin fritid, och kanske ibland även sin arbetstid, för sitt uppdrag i styrelsen.

Styrelsens ledamöter ska uppfylla de krav som ställs på Scouterna som insamlingsorganisation och innehavare av 90-konto (t ex kan du inte ha en betalningsanmärkning).

Ansökan

Vi tar endast emot din ansökan via länken i denna annons. Med din ansökan skickar du även ett CV (meritförteckning som inkluderar utbildningar och anställningar mm) samt ett kort personligt brev (som uttrycker varför du passar för detta uppdrag och vad du vill åstadkomma med ditt engagemang). I ditt personliga brev ser vi gärna att du svarar på nedanstående frågor. Ditt brev i kombination med ditt CV ger oss i valberedningen en första bild av vem du är och varför du är intresserad av uppdraget.

Det är många olika kunskaper och erfarenheter som behövs i styrelsen. Vår ambition är att få rätt person på rätt plats. Därför letar vi efter människor som kan olika saker och kompletterar varandra i arbetet för att utveckla Scouterna, och inte efter personer som är stöpta i samma form.

 • Varför är du intresserad av det här uppdraget och vad kommer du att kunna bidra med?
 • Har du erfarenhet av att leda personal – anställd eller ideell?
 • Har du erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning – budget, löpande uppföljning, prognoser, revision etc.?
 • Har du erfarenhet av att leda en större organisation – ansvarsfördelning, delegering, strategiutveckling etc.?
 • Har du erfarenhet av internationellt arbete?
 • Har du erfarenhet av ideologiskt/politiskt arbete – internt och/eller externt?
 • Vad ser du att styrelsen har för uppdrag - strategiskt/operativt – vad innebär det för dig?
 • Övrigt som kan vara av vikt för uppdraget och som valberedningen bör känna till?

Sista ansökningsdag är: 2022-05-31 men vi har en löpande process så ansök gärna så snart som möjligt.

Har du frågor – kontakta: valberedning@scouterna.se

Är det något för dig?

Sök tjänsten här