Scouterna söker ledamöter till valberedningen 2022-2024

Om uppdraget

Att var ledamot i Scouternas valberedning innebär att aktivt bidra till en process där Scouternas medlemmar har möjlighet att nominera personer till olika uppdrag i Scouternas ledning. Valberedningens uppdrag är därefter att genomföra en urvalsprocess och ta fram ett förslag till förtroendevalda att presenteras vid nästkommande Scouternas stämma. Uppdraget innefattar bland annat att:

 • Gemensamt och tillsammans inom valberedningen förbereda och underlätta valen av Scouternas olika ledningsuppdrag
 • Gemensamt och aktivt arbeta i enlighet med Scouternas strategi för att stödja genomförandet av verksamhetsplanen och dess mål
 • Tillsammans med övriga i valberedningen göra en tydlig plan för uppdraget.
 • Med transparens och tystnadsplikt inhämta och värdera information från och om nominerade och kandiderande i förberedelsearbetet.

Valberedningen som helhet ska ha god kännedom om aktivt scoutarbete samt Scouternas ideologi och värderingar och hur en transparent rekryteringsprocess kan genomföras. Sammansättningen bör spegla det svenska samhället avseende exempelvis ålder, kön, bostadsorter, kompetenser, yrken och utbildningar. Inom valberedningen ska det finnas en god kunskap om alla olika skilda delar av scoutrörelsen (inklusive samverkansorganisationer) och vårt samhälle.

Valberedningen består av minst fem personer.

Uppdragets längd är 2 år, från och med stämman i november 2022 till nästföljande ordinarie stämma hösten 2024.

Om dig

Kunskaper

 • Mycket goda kunskaper om scoutrörelsens och dess bredd
 • Mycket goda kunskaper om Scouternas värderingar (som du givetvis delar)
 • Grundläggande kunskaper kring HR-frågor och rekrytering
 • God förståelse om ekonomi- och budgethantering i stora organisationer

Erfarenheter

 • God insikt i arbetet med att utveckla och genomföra Scouternas strategi
 • God kunskap om informationsinsamling
 • Ett brett nätverk, t ex med många delar av Scouterna – kårer, distrikt, samverkansorganisationer alternativt stora delar av det offentliga eller civila samhället

Viljor, förmågor och egenskaper

 • Mycket god kommunikativ förmåga att representera valberedningen skriftligt, muntligt och i olika publika sammanhang
 • Mycket god förmåga att ingå i och bidra till ett välfungerande lag
 • God kommunikativ förmåga – att kunna uttrycka sig
 • Förståelse för strategiskt tänkande och en tydlig förståelse för gränsen mellan strategiskt och operativt
 • Öppen för olikheter – kultur och tradition i olika delar av scoutrörelsen, nationellt såväl som internationellt och att det skiljer sig åt
 • En vilja och förmåga att driva utveckling

Övrigt

Scouterna finns i hela Sverige så möjlighet att då och då resa är en förutsättning för uppdraget.

Eftersom scouting bedrivs i första hand ideellt hålls möten och aktiviteter primärt på kvällar och helger.

Ansökan

Vi tar endast emot din ansökan via länken i denna annons. Med din ansökan skickar du även ett CV (meritförteckning som inkluderar utbildningar och anställningar mm) samt ett kort personligt brev (som uttrycker varför du passar för detta uppdrag och vad du vill åstadkomma med ditt engagemang). I ditt personliga brev ser vi gärna att du svarar på nedanstående frågor. Ditt brev i kombination med ditt CV ger oss i valberedningen en första bild av vem du är och varför du är intresserad av uppdraget.

 • Varför är du intresserad av det här uppdraget och vad kommer du att kunna bidra med?
 • Vad vill du åstadkomma genom uppdraget?
 • Har du erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning?
 • Har du erfarenhet av att leda en större organisation?
 • Har du erfarenhet av ideologiskt/politiskt arbete – internt och/eller externt?
 • Övrigt som kan vara av vikt för uppdraget och som valberedningen bör känna till?

Sista ansökningsdag är: 2022-05-31 men vi har en löpande process så ansök gärna så snart som möjligt.

Har du frågor – kontakta: valberedning@scouterna.se

Är det något för dig?

Sök tjänsten här