Var med och utveckla Scouternas utbildningar!

På Scouternas folkhögskola har vi visionen att vi utbildar Sveriges bästa ledare. För att lyckas med det behöver vi se till att våra utbildningar ständigt är aktuella, relevanta och följer den utveckling som görs inom Scouterna.

Nu behöver vi förstärka vår Handledningsgrupp och dess arbetsgrupper – kanske med dig?

Obs! Längst ned på sidan hittar du länk för att skicka in din intresseanmälan!

Så här fungerar det 

Handledningsgruppen ansvarar för prioritera vilka utbildningar som ska revideras samt att innehållet håller hög kvalitet och är relevant i relation till Scouternas utveckling. Gruppen tar fram en behovsanalys och fungerar som projektledare för den arbetsgrupp som får i uppdrag att genomföra revideringen.

Med utgångspunkt i behovsanalysen är det arbetsgruppen som rent praktiskt omformulerar och uppdaterar handledningens texter och upplägg, så att dessa känns relevanta och blir lätta att använda för våra utbildare.

När upplägg och texter är klara så lämnas den nya handledningen över till Handledningsgruppen för redigering och korrläsning, innan den slutligen layoutas. Arbetsgruppen finns kvar som bollplank längs hela processen till dess en ny handledning är på plats.

 

Vem söker vi??

För att trivas och bidra i Handledningsgruppen behöver du vara bra på att se helheter och omsätta övergripande mål i konkret innehåll. Du har en god förståelse för Scouternas program och en förmåga att gå från ord till handling. Du som vill bidra i arbetsgruppen tycker om att ”nörda ner dig” i text, formuleringar och att förklara saker på ett enkelt och begripligt sätt.

Oavsett grupp tror vi också att du gillar och känner dig hemma med några av följande områden:
strategiskt arbete, normkritiskt tänkande, Scouternas program, att ta fram/anpassa övningar kopplat till innehållet, projektledning, pedagogik/utbildningsvetenskap, att arbeta med text (struktur, korrläsning och redigering), kommunikation, NPF och anpassat ledarskap eller att tänka grafiskt kring handledningarna.

 

Hur mycket jobb är det?

Uppdraget i Handledningsgruppen är på 2 år, därefter kan det förlängas om lust och behov finns. Handledningsgruppen har ett par arbetshelger per år, och ses däremellan i digitala möten. En stor del av arbetet sker individuellt mellan gruppernas möten.

Det kan handla om att summera diskussioner, jobba utifrån projektplanen, förbereda och genomföra arbetsgruppsmöten, se över texter, formuleringar och lärandemål mm.

Uppdraget i en arbetsgrupp (just nu söker vi dig som vill jobba med Leda scouting och Leda avdelning) löper över den projektperiod som Handledningsgruppen tagit fram, men vanligtvis mellan 1-2 år.

Uppdraget innebär främst digitala möten men någon fysisk arbetshelg kan förekomma beroende på hur arbetsgruppen väljer att lägga upp sitt arbete.  Även här görs mycket av jobbet mellan mötena i form av att arbeta med texter och upplägg.

 

Nyfiken?

Har du frågor, kontakta Handledningsgruppens ordföranden Christina Jarl och Karin Fredén,  handledningsgruppen@scouterna.se