Vi söker handledare och matglada till TG Rauka vägen 2023

Äntligen kan vi börja planera för TG utbildningar igen! Kursansvariga är nu klara till en utbildning med start under våren 2023, TG Rauka vägen, och nu söker vi vårt team.

Vi rekryterar utbildare/handledare och dig som vill stå för matlagningen under två tillfällen 2023 (en vecka i juli och en uppföljningshelg i november).

Som utbildare förväntas du bidra till den gemensamma planeringen av utbildningen samt detaljplanera och hålla enskilda utbildningspass. Under utbildningen kommer du tillsammans med en annan utbildare att fungera som fadder/lots för en av patrullerna och du kommer också att handleda som mest fyra utvecklingsarbeten. Då teamet är utspritt kommer en väsentlig del av planeringen att ske digitalt, men vi räknar med tre till fyra gemensamma träffar.

Förhandskraven för att bli utbildare/handledare är att du själv har gått en TG utbildning, att du helst ska vara eller hinna bli ackrediterad utbildare, att du vill arbeta i team och att du vill utvecklas som utbildare och handledare. Har du inte varit handledare tidigare kommer du också att erbjudas en introduktionsutbildning, speciellt framtagen för nya TG-handledare.

Vi söker också dig som vill bidra till den goda stämningen genom att förse deltagarna med lagom mängd god och näringsrik mat, vare sig maten lagas av er i köksteamet eller av deltagarna själva. Du tycker det är roligt att laga mat, har kunskaper om specialkost, du är lyhörd för deltagarnas behov och du klarar av att både samarbeta i ert köksteam och med övriga kursteamet.

 

Vad uppdraget ger dig

...som handledare:

Du får möjlighet att vidga din utbildningserfarenhet och utveckla ditt handledarskap. Genom samarbetet med kursansvariga och dina kollegor får du bidra till att utveckla just er TG utifrån de förutsättningar ni har i teamet och bland deltagarna. Till er hjälp har ni en TG-handledning som innehåller en grund för det en svensk TG-utbildning ska innehålla, samt en hel del inspirationsmaterial därtill.

…som matansvarig:

Du får bredda ditt matkunnande och får bidra till att göra utbildningen till ett minne för livet för både övriga teamet och för deltagarna. God mat, och därmed du, är en viktig del av en TG-utbildning.

 

Tidplan

Utbildningens slutliga format och datum slås fast av kursteamet gemensamt, men vi planerar att hålla kursen med en digital uppstart under senvåren, en veckolång kursdel i slutet av juli och en fysisk uppföljningshelg i november. Uppdraget avslutas vintern 2023 efter att teamet haft sin utvärdering.

 

Din ansökan
Du ansöker med en text innehållande information om dig själv och med svar på dessa frågor:

  1. Vad lockar med uppdraget?
  2. Vad du vill bidra med?
  3. På vilket sätt är eller har du varit aktiv i scouterna?
  4. Vad har du för erfarenhet av ledarutveckling inom och utanför scouterna?
  5. När gick du själv TG utbildningen?

 

Välkommen med din ansökan senast den 6 juli 2022.

Eventuella frågor besvaras av oss kursansvariga:

Lars Appelgren, 070-34 682 33, lars.appelgren@scouterna.se eller
Maria Eiman, 073-940 00 22, maria.eiman@scouterna.se

Är det något för dig?

Sök tjänsten här