Vad innebär mitt uppdrag?

Nya ledare vill ha ett tydligt uppdrag. Scoutkåren vinner mycket på att samtidigt ta reda på förväntningarna hos den som kliver in. En lösning är att göra uppdragsbeskrivningar med ansvarsområden för alla i teamet. En annan är att ha en dialog med alla ledare på avdelningen för att fånga upp förväntningar, behov, intressen och funderingar.

Uppdragsbeskrivning

Att ha kortfattade beskrivningar för alla uppdrag inom scoutkåren skapar tydlighet och transparens. Här finns exempel på uppdragsbeskrivning för scoutledare med vanliga ansvarsområden och förhållningssätt att redigera efter behov. Exempel på uppdragsbeskrivningar för andra roller i kåren finns i Scoutkårens ABC.

Dialog kring ledaruppdraget

Ta reda på förväntningarna hos de nya som kliver in. Ha en dialog med alla ledare på avdelningen för att fånga upp behov, intressen, funderingar och förväntningar. Ett bra tillfälle att starta bra samarbete och sätta gemensamma spelregler.

"Varje kår borde ha 1-2 sidor som sammanfattar ledaruppdraget. Nya behöver veta vad de ger sig in på, så att ansvaren en tar på sig inte kommer som en överraskning."

Teo Elmfeldt Mälarscouterna

”Det går inte att vara för tydlig, men det går att vara otydlig. Med ledarintroduktion och Scoutkårens ABC ges mycket inspiration till hur ledarnas kårengagemang kan underlättas.”

Nils Lagnemo Långängens scoutkår