Ledarskapsön

Scoututbildningar

Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem där du själv bestämmer vilken stig du vill ta för att utvecklas i ditt ledarskap.

Gå en utbildning

För att hitta vilken utbildning som går när och var, börjar du med att gå du till kurskatalogen. Först filtrerar du på den utbildning du vill gå. Då får du en lista med planerade kursomgångar. Därefter väljer du det kurstillfälle du vill gå och slutligen anmäler du dig till kursen genom att följa anmälningslänken.

Bli utbildare

Som utbildare är du med och utbildar Sveriges bästa ledare. Dessutom är det både roligt och utvecklande. Du får vara med att stärka andra ledare genom ett roligt och utvecklande uppdrag. Som utbildare ingår du i ett kursteam med andra utbildare och tillsammans planerar och utför ni kursen.

Utbildningsgrupperna

Våra ideella utbildningsgrupper ansvarar för att rekrytera, inspirera och engagera ideella utbildare.

Tillsammans planerar de sen sin verksamhet så att det finns kurstillfällen i hela landet som möter efterfrågan på Ledarskapsöns utbildningar.

FAQ

Du hittar all information om Ledarskapsöns utbildningar på Scouternas folkhögskolas hemsida här >>

Den allra första utbildningen du ska gå är Trygga möten. Det är den enda obligatoriska utbildningen som du måste ha gått för att kunna vara scoutledare. Trygga möten är en webbkurs som du gör på egen hand och den tar ca 1 timme att göra.
Så här kommer du igång med Trygga möten >>

Efter Trygga möten är det lämpligt att gå Leda scouting. Här får du kunskap som gör dig tryggare i din ledarroll i Scouterna. Du lär dig bland annat om Scouternas program och får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Efter denna utbildning kan du själv välja hur du vill utvecklas.
Läs mer om Leda socuting här >>

När du känner dig redo att fortsätta utveckla ditt ledarskap inom Scouterna så finns det många fler utbildningar att välja mellan. Du hittar dem alla på Ledarskapsön. Läs mer om dem här >>

 

 

 

 

Ja, det gör det. Tre av våra mest grundläggande utbildningar finns som webbutbildningar. Det är Trygga möten, Anpassat ledarskap och Leda scouting distans.

Övriga utbildningar på Ledarskapsön är normalt sett fysiska utbildningar. Under coronapandemin har dock flera av dem gjorts i digitalt format. Du hittar kommande kurstillfällen, både fysiska och digitala, för våra olika utbildningar här i kurskatalogen  >>

Du hittar till kurskatalogen med Ledarskapsöns alla utbildningar via Scouternas folkhögskolas hemsida >>

Ja, det har vi. Scouternas folkhögskola erbjuder Allmän kurs som är en utbildning som ger dig behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning. Vi har också profilutbildningar som riktar sig till unga i civilsamhället, alltå även till (men inte enbart) scouter & scoutledare. Dessa utbildningar är bland annat Ledarskap för hållbarhet, Projektledningskurs, Ordförandeprogrammet och Värdebaserat ledarskap.

Läs mer om Scouternas folkhögskola här >>

Det är Scouternas folkhögskolas ideella regionala utbildningsgrupper som planerar och genomför Scouternas ledarskapsutbildningar på Ledarskapsön. Om du saknar någon utbildning i ditt område – kontakta den regionala utbildninsggruppen i din region. Du hittar kontaktuppgifterna till våra regionala utbildningsgrupper här >>