Effektrapport 2019

Effektrapporten är en del av Giva Sveriges kvalitetskod.
Den visar vilken effekt Scouternas arbete har för barn och unga i Sverige.

Här kan du ta del av Effektrapporten för 2019