Effektrapport 2020

Effektrapporten är en del av Giva Sveriges kvalitetskod. Den visar vilken effekt Scouternas arbete har för barn och unga i Sverige.

Här kan du ta del av Effektrapporten för 2020