Foto: Mio Kuschick

Bli representant via LSU

Nu kan du som är 18-25 år ansöka till att bli ungdomsrepresentant FN, EU och Norden via LSU. Denna gång utlyser LSU sex uppdrag. Scouterna kan nominera en person till varje uppdrag – ansök nu om du vill vara en av dem!

Fyll i formuläret nedan och ansök redan idag! Både ansökan och nomineringsbrevet behöver vara LSU tillhanda senast den 10 oktober 2021.

Uppdragsbeskrivning 

 • Ungdomsrepresentant i FN
  LSU söker två FN-representanter för 2022-2023: en till FN:s Generalförsamling och en till FN:s arbete med hållbarhetsfrågor. Du som är med i Scouterna och är 18-25 år kan ansöka och nomineras. Du bör ha insikt och förståelse för ungdomspolitiska perspektiv, vara intresserad av påverkansarbete, samt en vilja att verka i politiska miljöer (två uppdrag).
 • Ungdomsrepresentant i EU
  LSU söker två personer som ska representera Sveriges unga i EU:s ungdomsdialog. Att vara EU-representant innebär att du har i uppdrag att representera LSU och Sveriges unga på de plattformar där ungdomspolitiken i EU diskuteras. Du får vara med och påverka EU-politiken på europeisk, nationell och lokal nivå. Uppdraget löper mellan den 1 januari 2022 och den 30 juni 2023. Du som söker ska vara engagerad i en av LSU:s medlemsorganisationer och vara mellan 18 år och 25 år när uppdraget påbörjas (två uppdrag).
 • Representant till Nordiska barn- och ungdomskommittén
  LSU söker en ledamot till Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK. Ditt uppdrag blir att bevaka och lyfta fram barn och ungas perspektiv på den nordiska plattformen och i Nordiska ministerrådets arbete.  Du som söker ska vara väl förankrad i någon av LSU:s medlemsorganisationer och mellan 18 och 25 år när uppdraget påbörjas (ett uppdrag).
 • Representant till Svenska UNESCO-rådet
  LSU söker en ungdomsrepresentant till Svenska Unescorådet. Ditt uppdrag blir att bevaka och lyfta fram barn och ungas perspektiv inom Unescos arbetsområden: utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (ett uppdrag).

Ansökningsformulär