Foto: Anton Nilsson

Ledare på WSJ 2023

Att åka som ledare på världsscoutjamboreen i Sydkorea är en möjlighet för dig att få vara med om en häftig resa, utvecklas som person och ledare samtidigt som du bidrar till och får se unga växa och vara med om en unik upplevelse. Du gör det möjligt för nio scouter att vara med om sitt livs scoutupplevelse, inga ledare – inga scouter.

Som avdelningsledare ansvarar du tillsammans med tre andra vuxna för en grupp bestående av 36  svenska deltagare. Ni träffar er avdelning två gånger innan avfärd på obligatoriska förträffar för att lära känna varandra och förbereda er. Utöver det ingår det även två ledarträffar. Du är deltagarnas fasta punkt och främsta påhejare i en unik, virvlande och utmanande upplevelse. Samtidigt utvecklas du själv som ledare och får ta del av jamboreeupplevelsen.

Temat för den svenska kontingentupplevelsen av världsscoutjamboreen i Korea är ”Min röst – din röst”. I detta ryms ett par aktuella och relevanta teman kopplat till just Sydkorea och den svenska kontingentens deltagande. Vi kommer att fördjupa oss i begrepp och fenomen som demokrati, yttrandefrihet, källkritik, jämlikhet och respekt. Programmet kommer att utmana våra normer och värderingar i en miljö och kontext där trygghet, respekt och förtroende är grundvärderingar, de behövs för att själv våga och kunna utrycka sig. Temat handlar om att medvetet forma sin tanke och åsikt, känna tryggheten att göra den hörd, ha förmågan att aktivt bidra till att ge plats för fler röster men också att aktivt lyssna och sätta sig in i andra människors idéer, åsikter och röster. Förändringen börjar med mig - och tillsammans gör vi skillnad!

Material för ledare

Här har vi samlat allt material och presentationer som är relevanta för dig som ledare, så du själv kan ladda hem det och gå igenom i lugn och ro.

  Filmer från lägerområdet

  Tidigare i år besökte Erik och Katarina, Heads of Contingent, lägerområdet i SaeManGum och rekade läget åt oss. Här ser ni några klipp från området!

   Lägerängen del1 och del 2

   Snabbfakta

   NÄR?
   Jamboreen pågår mellan 1 och 12 augusti. Avdelningarna kommer göra en rundresa på cirka sju dagar i anslutning till detta vilket innebär att du kommer att behöva avsätta sammantaget ca 3-4 veckor sommaren 2023. Datumen för utresa och återkomst till Sverige kan skilja sig åt något mellan de olika avdelningarna beroende på praktiska flygarrangemang.

   Det ingår även två obligatoriska förträffar med alla avdelningsledare, och två med din avdelning, samt planeringsarbete för dig och den avdelning du kommer tilldelas.

   VEM?
   Kommer du vara 18 år eller äldre den 30 april 2022 kan du ansöka om att bli ledare i svenska kontingenten.

   Det är önskvärt att du har minst ett års erfarenhet från ledarskap med barn och ungdomar. Erfarenhet av åldersgruppen utmanare är meriterande.

   KOSTNAD
   Det kommer att kosta 25 600 kr. Då ingår kostnaden för två förträffar med alla andra avdelningsledare, två förträffar med din avdelning, resa till och från Korea, rundresa i Korea och själva jamboreen.

   Så går ansökan till

   Bra att veta

   Du ansöker till att åka som ledare genom att du fyller i en ansökan i Scouternas rekryteringsprogram. Ansökan är öppen till och med den 28 februari. Efter det kommer du att intervjuas och efter det får du ett antagningsbesked.  

   När du ansöker måste du godkänna ansöknings- och betalningsvillkor. Så länge ansökan är öppen kan du ta tillbaka och ändra i din ansökan. Ansökan för ledare stänger den 28 februari 2022. Om du efter det vill dra tillbaka din ansökan måste du kontakta oss via e-post, wsj2023@scouterna.se

   Om du blir antagen kan du teckna en avbeställningsförsäkring genom Svedea. Försäkringen kostar 1 495 kronor och gäller för de avbeställningskostnader som du drabbas av om en köpt biljett (för resa eller arrangemang) avbokas på grund av olycksfall eller oförutsedd naturkatastrof. Läs mer i produktbladet.

   Den totala kostnaden för att åka som ledare på WSJ är 25 600 kr, den första delen på 8 000 kronor betalar du vid antagningen. I lägeravgiften ingår även 2 förträffar för ledare och 2 förträffar med din avdelning.

   För ditt bästa

   För Scouterna är det är viktigt att du och alla andra som åker på jamboreen ska få en bra upplevelse. Därför måste du vid ansökan försäkra att du är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra jamboreen. Om det efter under antagningsprocessen eller efter besked om antagning framkommer att du inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta, kan Scouterna neka deltagande. 

   Vanliga frågor

   Alla ledare ska ha genomgått den svenska kursen Trygga Möten och uppvisa belastningsregisterutdrag. Det är bra om du gjort webbkursen anpassat ledarskap innan förträffarna med er avdelning. Innan ankomst till jamboreen kommer du sannolikt att behöva göra en webkurs i Trygga Möten anpassad för jamboreen som den koreanska arrangören ansvarar för.

   Ledaransökan stängde 28 februari 2022.

   Ledare ansöker via Scouternas rekryteringsverktyg (ReachMee) till uppdraget som avdelningsledare. I ansökan vill vi få svar på specifika frågor, ett personligt brev och cv.

   Du ansöker som individ till uppdraget som avdelningsledare men det går att önska att få vara tillsammans med en specifik ledarkollega, två eller fyra tillsammans.

   Vi kommer att titta på helheten kring avdelningsledare och sätta ihop ledarteam om fyra ledare som vi tror kan komplettera varandra, utveckla varandra och ge deltagarna den bästa upplevelsen. Det är inte säkert att man kommer tillsammans med sin ledarkollega om man önskat att få jobba tillsammans med någon men vi kommer göra vårt bästa för att tillgodose era önskemål.

   Efter du ansökt om att bli avdelningsledare kommer du att kontaktas för en personlig intervju. I samband med den kan du ta upp eventuella önskemål eller frågor om ditt deltagande.

   När du sen blir antagen kommer du att få anmäla dig i Scoutnet.

   Det är önskvärt att du har minst ett års erfarenhet från ledarskap med barn och ungdomar. Erfarenhet av åldersgruppen utmanare är meriterande.

   Du behöver delta på två fysiska träffar för avdelningsledare tillsammans med den svenska kontingenten. Under träffarna får du information om rundresa och läger och annan praktisk information som du behöver för att kunna genomföra ditt ledaruppdrag.

   Du behöver delta i ett par planeringsträffar, fysiskt eller digitalt, med ditt avdelningsteam för att planera förträffar och planera hur ni ska arbeta tillsammans under rundresa och jamboree.

   Du och ditt ledarteam ska arrangera och genomföra minst två fysiska förträffar för de 36 scouterna på er avdelning med syfte att ni ska lära känna varandra och förbereda scouterna för rundresan och jamboreen.

   Under förberedelsetiden fram till avresan till Korea behöver du vara beredd att hålla kontakt med kontingenten och med scouterna i din avdelning för att svara på frågor och förmedla information till och från svenska kontingenten. Att vara avdelningsledare i kontingenten är alltså jämförbart med att vara scoutledare på en avdelning i scoutkåren.

   Jamboreen pågår mellan 1 och 12 augusti. Avdelningarna kommer göra en rundresa på cirka sju dagar i anslutning till detta vilket innebär att du kommer att behöva avsätta sammantaget cirka 3-4 veckor sommaren 2023. Datumen för utresa och återkomst till Sverige kan skilja sig åt något mellan de olika avdelningarna beroende på praktiska flygarrangemang.

   Ja! Innan vi reser till Korea kommer du att träffa din avdelning på två förträffar. Där lär ni känna varandra, och förbereder er på bästa sätt inför resan. Så att alla ska känna sig trygga och redo. Inför avdelningens förträffar ses alla avdelningsledare under två ledarträffar. Även för IST kommer förträffar att hållas.

   Det är vår målsättning. Vi vet ännu inte hur många platser Sverige kommer få på Jamboreen. Det bestämmer dels arrangörerna i Korea, och dels beror det på hur många svenska avdelningsledare som ansöker och kan följa med.

   Vi bor i tält.  

   Det vet vi inte ännu, men troligen runt 2000 personer. 

   Det finns många olika fonder, lokala stipendier och bidrag att söka och om ni är flera från kåren som planerar att delta kan ni tillsammans jobba för att samla ihop pengar och söka olika bidrag.

   Ja. En diagnos är i sig inget hinder för att åka/bli antagen. Vi frågar om eventuella diagnoser i ansökningsformuläret för att vi vill kunna säkerställa att din jamboreeupplevelse blir så trygg, säker och rolig som möjligt.

   Vi kommer titta på helheten kring avdelningsledare och sätta ihop ledarteam som vi bedömer kan komplettera varandra, utveckla varandra och ge deltagarna den bästa upplevelsen. Men du har också möjlighet att ansöka som ledare i par eller kvartett. Detta kommer du ange i din ansökan och efter att du har ansökt om att bli avdelningsledare kommer du kontaktas för en personlig intervju. I samband med den kan du ta upp eventuella önskemål kring ditt deltagande.

   Det kommer att ingå ett kläd- och profilpaket i avgiften till världsscoutjamboreen. Innehållet kommer att ha fokus på att det är användbart och hållbart. Kontingentmärken, avdelningsmärken och något slags scoutdräktsplagg samt Scouternas halsduk kommer att ingå, men i övrigt är innehållet inte bestämt än.

   Sista ansökningsdag för deltagare är 30 april 2022, för avdelningsledare 28 februari 2022.

   Nej, du ansvarar själv för vaccinationer och eventuella tester. Kostnader för detta ingår inte i deltagaravgiften.

   Det innebär att alla svenska scouter samverkar och tar gemensamt ansvar för varandra inför, under och efter Jamboreen. Det finns en planeringsgrupp som planerar och håller ihop resan. Som deltagare har du hela tiden svenska ledare med dig och det finns en kontingentledning som tar ansvar för att hela resan genomförs så bra som möjligt. Även för avdelningsledare och IST finns stöd att få genom kontingentledningen. Vi reser för att möta världen – tillsammans.

   Om du blir sjuk innan resan så är det din egen avbeställningsförsäkring som täcker din kostnad. Kontrollera din hemförsäkring redan nu så att den täcker detta. Om den inte gör det, hör med ditt försäkringsbolag om man kan lägga till det försäkringsskyddet. Vi erbjuder också möjligheten att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

   Om du blir sjuk under resan ingår en sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker vård och andra kostnader. Skulle du behöva avbryta resan av hälsoskäl täcker försäkringen kostnader för hemresan.

   Under själva lägret finns en sjukvårdsorganisation som kan hantera mindre skador och akuta situationer. Den svenska kontingenten kommer också ha med sig sjukvårdsutbildade funktionärer som kan stötta och hjälpa dig i kontakter med lokala sjukvården och försäkringsbolag.

   Vi vill att alla som ska åka på världsscoutjamboreen ska få en fantastisk upplevelse. Vi vill rekrytera de bästa avdelningsledarna. Att vara avdelningsledare är ett stort ansvar, en härlig utmaning som är väldigt utvecklande. Det är också något som kräver stort engagemang, både i tid och energi. Vi har därför valt att ge avdelningsledarna ett lägre pris för att premiera de personer som väljer att kliva på uppdraget som avdelningsledare. Det är också lättare för de som åker som deltagare att hitta hjälp att finansiera sin resa via fonder och stipendier. Ju äldre man är desto svårare är det att hitta stipendier för sådana här arrangemang.

   När man åker på en världsscoutjamboree åker man som en svensk kontingent och inte som kår. Vi kommer så långt det är möjligt att försöka sätta ihop avdelningar där man känner någon. Dock kommer vi inte erbjuda en kår att åka som egen avdelning.

   Alla deltagare på jamboreen delas in i avdelningar. Varje avdelning består av 36 scouter och 4 avdelningsledare. Du genomför hela resan tillsammans med din avdelning. 

   Ja, i deltagaravgiften ingår en reseförsäkring som omfattar bland annat sjuk- och olycksfall, stöld, reseavbrott och förseningar. Vi rekommenderar också att du kontrollerar vilket skydd du har genom din hemförsäkring. Reseförsäkringen börjar gälla från det att arrangemanget börjar vilket för de flesta är när man ankommer till avreseflygplatsen. För de IST som valt alternativet utan rundresa börjar försäkringen gälla först när man ansluter till kontingenten i samband med den samling för IST som är planerad innan lägret.

   Vi erbjuder också en möjlighet att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

   Vi kommer inte att erbjuda några alternativ.

   Vi tror att det faktum att ungdomar från hela världen möts och lär av varandra skapar ännu bättre förutsättningar för att förändra världen. Vi måste alla ta ett gemensamt ta ansvar för utvecklingen av vårt samhälle, miljö, klimat, biologisk mångfald och demokrati. Hur man gör det är en avvägning mellan många svåra frågor. Den upplevelse i termer av lärande, personlig och demokratisk utveckling en världsscoutjamboree innebär tror vi kommer skapa så stora världen att vi bedömer att vi ska resa dit. Att ungdomar från alla delar av världen får träffas, uppleva internationell gemenskap, få förståelse för andra kulturer och skapa vänskapsband över nationsgränserna är så oerhört viktigt. De positiva värden som vi ser att en världsscoutjamboree tillför är en så grundläggande del av den internationella fredsrörelsen Scouting att vi valt att inte avstå från att delta. Är det något möte här i världen som på riktigt för världen framåt på lång sikt är det en världsscoutjamboree.

   Möjligheterna att resa på annat sätt är mycket begränsade. Vi har genomfört en förstudie där vi analyserat alla andra förslag på resor, men inte hittat några genomförbara alternativ. Det handlar då inte enbart om en avsevärd förlängning av restiden, utan vi har även beaktat frågor som pandemi och säkerhet. I dagsläget är det i praktiken omöjligt att resa hela vägen till Sydkorea med tåg.

   Men, åker du som IST ansvarar du själv för din resa, då är det upp till dig vilken resväg och färdmedel du väljer. Är du under 26 år kan du välja att åka med kontingenten eller boka din egen resa.

   Vi tar ett helhetsgrepp kring vårt klimatavtryck för hela projektet, avseende både resor, mat, förbrukning av material och utrustning osv. Exakt hur vi agerar i varje detalj har vi inte landat i ännu, men avsikten är att klimatkompensera fullt ut.