Tagling

Tagling är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Tagling förhindrar att repet slår upp sig, detta kan vara en bra kunskap ifall man har klenare tågvirke använder man taglingsgarn, för grövre sjömansgarn eller märling.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, 8-10 år Spårarscout, Ledare.

Gruppstorlek: 1-8 pers.

Så genomför du aktiviteten


”’Segelmakartagling”’

Kardelerna öppnas på den ände som ska taglas och en bit in på trossen.

En bukt av taglingsgarnet läggs omkring en kardel, som bilden visar. Lägg seden kardelerna på plats igen. Nu läggs tillräckligt antal rundtörnar med garnet. Gå sedan tillbaka till den bukt på taglingsgarnet där taglingen påbörjades och lägg en bukt omkring samma kardel som den förs lagts kring ( se bild )

Kryssningarna sträcks med buktens lösa part. En tredje och sista kryssning får man genom att ta garnet längs den tredje tiren och knopa det till den första änden inne mellan kardelerna.

”’Sydd tagling”’ (krysstagling]

Till en sydd tagling behövs en segelnål (nr 12 eller 13) och segelsömmarhandske. Har du inte dessa verktyg funkar det med stoppnål och en tång.

Garnet ska vara dubbelt. Börja med att slå en knop på garnets ände. Stick nålen under en kardel, varigenom garnet fästes. Lägg därefter upprepade rundtörnar medsols mot ändan på repet, tills taglingen är ungefär lika lång som repet är tjockt.

Sedan tar man åter nålen till hjälp och sticker den mellan två kardeler, så att den kommer upp i nästa tir (tir kallas rännan mellan två kardeler). Låt garnet följa tiren över de lagda rundtörnarna till taglingens underkant (där taglingen började). På så sätt kryssar man taglingen.

Ta nu på nytt garnet genom en kardel och upp i en ny tir. Kryssa tillbaka igen om rundtörnarn. Nu är man alltså tillbaka på samma sida om taglingen, där man började med instickningen. Här sticks garnet under den tredje kardelen, och kryssas åter under en kardel.

Sedan ska garnet fästas. Stick nålenunder den närmaste kryssningen, gör ett halvslag och drag det kraftigt nedåt, så att den kryper tiren. Sist kapas garnet tätt intill.

”’Lagd tagling”’ (rundtagling)

Lägg en ögla mot repets ände. Lägg ca 10 törnar runt repet och över öglan och dra försiktigt in den så att den kommer mitt under taglingen.

Kapa ändarna.