Scouterna - behandling av dina personuppgifter

Detta är en förenklad text som i korta drag beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Fullständig information finns här.

På den här länken hittar du blanketten för en GDPR-begäran.

När du blir medlem samlar vi in uppgifter om dig. De är till exempel ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress och kontaktuppgifter till dig och dina anhöriga. Det gör vi för att kunna erbjuda en trygg och säker verksamhet och för att kunna stötta våra medlemskårer.
Scouterna har ett gemensamt ansvar med din scoutkår och ditt distrikt för att dina uppgifter hanteras rätt. Bland annat måste vi se till att följa europeisk och svensk lag, ex. GDPR.

Vi hanterar information om dig under tiden du är medlem och en tid efter du slutat för att vi ska kunna uppfylla det vi lovat dig och andra sedan tidigare. Exempelvis gör vi det för att kunna skicka medlemsfakturor, erbjuda försäkring och anordna en massa aktiviteter.
När du kontaktar oss på olika sätt hanterar vi de uppgifter du lämnar till oss. I vissa fall kan vi inte svara eller göra det du ber oss att göra om vi inte får de uppgifter vi ber om.

Enligt lag har du flera rättigheter och Scouterna har många skyldigheter. På vår hemsida kan du läsa mer om dessa rättigheter och vilka skyldigheter Scouterna har. Bland annat har du rätt att få reda på vilken information vi har om dig, säga till oss om du vill att vi ska ta bort den eller om något är fel. Scouterna måste bland annat se till att rensa bland uppgifter vi inte behöver och måste se till att information om dig hanteras på ett säkert sätt.

Om du har frågor om hur Scouterna jobbar med dina personuppgifter (information om dig) får du gärna kontakta oss. Det gör du genom att ringa till oss på 08-56843200 eller skicka e-post till info@scouterna.se.