Kontakt

Här får du vägledning om hur du kontaktar olika delar av Scouternas organisation.

Olika kontaktvägar

Post

Scouterna
Box 420 34
126 12 Stockholm

Se även respektive regionala kansli för deras postadresser.

Besök oss

Vårt rikskansli ligger på Instrumentvägen 19 i Stockholm. Vi har även kanslier i Västerås, Göteborg och Malmö.

Fakturor

Scouterna
FE 555
751 75 Uppsala

Observera att fakturor alltid ska innehålla referenser för beställaren och avsändaren (XX samt tre första bokstäverna i för- och efternamn).

Du kan även maila in fakturan som PDF till: fakturascanning@scouterna.se

Viktigt om du mailar fakturan att den innehåller referensuppgifter enligt ovan.

Jourberedskap

Scouterna har jourberedskap året om och det finns ett journummer som ständigt bemannas. Journumret är 08-568 432 22.

Växel

info@scouterna.se

08-568 432 00

Medlemsskap

scoutnet@scouterna.se

08-568 432 10

Måndagar: 9.30-11.30, 13.30-16. Tisdagar-fredagar 9-16.

Presskontakt

helena.faxgard@scouterna.se

08-568 432 04

Felmärkta medlemsfakturor 2021

Om du har fått en medlemsfaktura som är märkt med "Våren 2021" så är enbart rubriken fel, det ska stå "Hösten 2021". Resterande av fakturan stämmer så det är bara att betala in den enligt anvisningarna. Har du frågor så kontakta: faktura@scouterna.se

Våra medarbetare

Inga resultat