Åldersgrupper

Aktiviteter är indelade utifrån vilken ålder som aktiviteterna lämpar sig för. Åldrarna följer Scouternas åldersindelning.

8-10 år Spårarscout

Här hittar du aktiviteter i Aktivitetsbanken som är lämpliga för spårarscouter som är mellan 8 och 10 år.

Aktiviteter för spårarscouter »

10-12 år Upptäckarscout

Här hittar du aktiviteter i Aktivitetsbanken som är lämpliga för upptäckarscouter som är mellan 10 och 12 år.

Aktiviteter för upptäckarscouter »

12-15 år Äventyrarscout

Här hittar du aktiviteter i Aktivitetsbanken som är lämpliga för äventyrarscouter som är mellan 12 och 15 år.

Aktiviteter för äventyrarscouter »

15-19 år Utmanarscout

Här hittar du aktiviteter i Aktivitetsbanken som är lämpliga för utmanarscouter som är mellan 15 och 19 år.

Aktiviteter för utmanarscouter »

19-25 år Roverscout

Här hittar du aktiviteter i Aktivitetsbanken som är lämpliga för roverscouter som är mellan 19 och 25 år.

Aktiviteter för roverscouter »

Ledare

Här hittar du aktiviteter i Aktivitetsbanken som är lämpliga för scoutledare.

Aktiviteter för ledare »