Bild på utvecklingskonsulent Sofie Moberg

Sofie Moberg

Utvecklingskonsulent Konsulenter, Linköping, Malmö
E-post: sofie.moberg@scouterna.se
Mobil:
0720-770006 / (from abroad dial +46 720-770006)

Bild på utvecklingskonsulent Hanna Edwall

Hanna Edwall

Utvecklingskonsulent Konsulenter, Linköping, Malmö
E-post: hanna.edwall@scouterna.se
Mobil:
076 62 32 532

Bild på Emma Berggren

Emma Berggren

Utvecklingskonsulent Konsulenter, Personal, Stockholm
E-post: emma.berggren@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 49

Bild på Emma Eineskog

Emma Eineskog

Vikarierande utvecklingskonsulent Göteborg, Konsulenter
E-post: emma.eineskog@scouterna.se

Foto saknas

Adam Lundberg

Utvecklingskonsulent Göteborg, Konsulenter, Linköping
E-post: adam.lundberg@scouterna.se
Mobil:
0720-77 37 37

Bild på Anna Haraldsson

Anna Haraldsson

Utvecklingskonsulent Konsulenter, Personal, Stockholm
E-post: anna.haraldsson@scouterna.se
Mobil:
0720783143

Bild på Måns Rangmar

Måns Rangmar

Regional utvecklingschef Chefer, Konsulenter, Personal, Västerås
E-post: mans.rangmar@scouterna.se
Mobil:
076-623 25 06

Bild på Fredrik Kadesjö

Fredrik Kadesjö

Utvecklingskonsulent Konsulenter, Personal, Västerås
E-post: fredrik.kadesjo@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 09
Mobil:
076-623 25 09

Linnéa Pettersson

Linnéa Pettersson

Utvecklingskonsulent Konsulenter, Personal, Västerås
E-post: linnea.pettersson@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 12
Mobil:
073-274 66 12

Bild på Johan Möller

Johan Möller

Regional utvecklingschef Chefer, Konsulenter, Malmö, Personal
E-post: johan.moller@scouterna.se
Telefon:
076-623 25 08

Johan leder den regionala kanslifunktionen och dess verksamhetsstöd till kårerna. Johan är en naturlig part gentemot näringsliv, kommuner, landsting och övriga organisationer i Skåne.