Cina Staron

Bild på Cina Staron

Cina är Scouternas regionala utvecklingschef på kansliet i Stockholm och samordnar även Scouternas mångfaldsarbete.

Titel: Regional Utvecklingschef, Stockholm och Mångfaldssamordnare

E-post: cina.staron@scouterna.se

Mobil: 076-623 25 33