Elisabeth Danefjäll

Elisabeth_Danefjalll

Elisabeth är medlemsutvecklingschef och leder från Stockholm den regionala kanslifunktionen på Scouternas regionala utvecklingskansli i Linköping.

Titel: Medlemsutvecklingschef

E-post: elisabeth.danefjall@scouterna.se

Telefon: 08-555 065 79

Mobil: 076-623 25 79