Hanna Bata

Hanna Bata

Hanna är ansvarig för scoututbildningar på Scouternas folkhögskola och ordförande i Scouternas nationella utbildningsgrupp.

Titel: Ansvarig scoututbildning

E-post: hanna.bata@scouterna.se

Telefon: 08-568 432 59

Mobil: 076-623 25 59