Hanna Edwall

Bild på utvecklingskonsulent Hanna Edwall

Hanna arbetar som utvecklingskonsulent för södra och östra regionen.

Titel: Utvecklingskonsulent

E-post: hanna.edwall@scouterna.se

Mobil: 076 62 32 532