Isabelle Lilja

IMG_0486

Isabelle stödjer organisationen i personalfrågor.

Titel: HR-ansvarig

E-post: isabelle.lilja@scouterna.se

Telefon: 08-555 06 555

Som HR-ansvarig stödjer Isabelle organisationen i personalfrågor.

Titel: HR-ansvarig

E-post: isabelle.lilja@scouterna.se

Telefon: 08-555 065 90

I sin roll som HR-ansvarig, fungerar Isabelle som ett konsultativt och praktiskt chefsstöd i personalfrågor såsom rekrytering, arbetsrätt och kompetensutveckling.
Utbildning och arbete
Isabelle har en filosofie kandidatexamen från PAO-programmet (Personal, Arbete och Organisation) vid Stockholms Universitet. Sedan 2006 har hon arbetat brett med HR-frågor både vid personalavdelningar och som konsultchef inom bemanningsbranschen.