Jenny Granström

jenny_granstrom

Jenny stöttar kårerna i Västra Götaland och Halland med bland annat rekrytering, inspiration och utveckling.

Titel: Utvecklingskonsulent

E-post: jenny.granstrom@scouterna.se

Mobil: 070-240 19 33