Liza Zeeck Rosenberg

Liza

Liza är ideell ordförande och lägerchef för Jamboree17.

Titel: Ideell ordförande, lägerchef Jamboree17

E-post: liza.rosenberg@scouterna.se