Marie-Louise Lövgren

Marie-Louise L

Marie-Louise kommer från en liten ort i Småland där scouting var en viktig del av hennes uppväxt men fram till cirka 15 års ålder utan att hon fick någon egentlig kunskap eller erfarenhet om hur stor och globalt spridd scoutrörelsen är. Det är en erfarenhet som hon hela tiden har burit med sig i sitt stora engagemang på både nationell och internationell nivå. Hon har medverkat i och lett olika ideella uppdrag inom kommunikation, program, mångfaldsarbete och insamlingar.

 

Samtidigt som hon har goda insikter och erfarenheter av vad det innebär att driva scoutkår på en liten ort vill hon också att våra medlemmar ska kunna ta del av alla de möjligheter som scoutrörelsen ger i alla dess olika former, både nära och långt bort. Marie-Louise harvarit tidigt delaktig i att initiera scouternas mångfaldsarbete och har sedan fortsatt att vara engagerad i frågan om hur alla ska kunna bli scouter och stanna länge i rörelsen.

 

Marie-Louise har under sina två år i styrelsen jobbat med fokus på insamling och sponsring. En stabil och säker ekonomi är viktigt om Scouterna skall kunna ge fler unga möjligheter att uppleva och växa som individer inom scoutrörelsen. I sitt engagemang för intäkter har hon fått en god insikt i hur styrelsen kan och bör verka för att långsiktigt skapa goda ekonomiska förutsättningar för att stödja våra strategiska mål.