Martin Persson

Styrelse scouterna-martin-p

International Commissioner

Titel: International Commissioner

E-post: martin.persson@scouterna.se

Martin Persson har, bredvid sin erfarenhet från nuvarande styrelse, en bred internationell scouterfarenhet då han både har varit vice International Commissioner och International Commissioner. Uppdraget som International Commissioner innebär till exempel att representera Scouterna och Sverige, att driva Scouternas frågor internationellt, bidra med våra erfarenheter samt att föra internationella frågor och goda exempel till Sverige och vår verksamhet. Martin har även varit aktiv som distriktsordförande samt som arrangemangsledare.

Född 1989 och bor i Malmö.

 

Utbildning och arbete

Martin har en civilingenjörsexamen och jobbar nu som managementkonsult. Under studietiden hade Martin flertalet ansvarsposter i studentorganisationer, bland annat som tjänsteman på Teknologkåren vid LTH och som studentrepresentant i styrelsen för Lunds Tekniska Högskola.