Mio Kuschick

Bild på Mio Kuschick

Mio jobbar som Internationell sekreterare, leder Internationella gruppen samt är projektledare för Scouternas arbete med Globala målen för en hållbar utveckling.

Titel: Internationell sekreterare |International secretary

E-post: mio.kuschick@scouterna.se

Telefon: 08-555 065 01 (kopplad till mobil)

Mobil: 0702-40 19 33