Sofie Eriksson

sofie_eriksson

Sofie är chef på utvecklingsavdelningen och ansvarig för Scouternas mångfaldsarbete samt det internationella området.

Titel: Chef på utvecklingsavdelningen

E-post: sofie.eriksson@scouterna.se

Telefon: 08-555 065 19

Mobil: 076-623 25 15