Stina Alm

Stina Alm

Ledamot i Scouternas styrelse

Titel: Ledamot

E-post: stina.alm@scouterna.se

Stina Alm har mångårig styrelseerfarenhet från ideella organisationer, i och utanför scoutrörelsen, från lokal till nationell nivå.

Stina var ordförande i FA-scoutförbund under samverkansprocessen och kan bidra med viktiga perspektiv från det arbetet. Stina har erfarenhet av att planera arrangemang, både nationellt men också internationellt. Mellan 2011 och 2015 representerade Stina Sverige i European Scout and Guide Network som är en sammanslutning av de länder där Frälsningsarmén bedriver scoutverksamhet.

Född 1992 och bor i Umeå.

 

Utbildning och arbete

Stina tillför erfarenhet av att bedriva påverkansarbete, både internt och externt och har erfarenhet av att tillhöra en samverkansorganisation, och kan ta med det perspektivet i diskussioner i styrelsen. Stina studerar till läkare och är studentfackligt engagerad.