Vicci Friberg

Vicci_Nilsson

Vicci är föräldraledig och hennes vikarie är Mio Kuschick.

Titel: Föräldraledig

E-post: vicci.friberg@scouterna.se

Mobil: 08-555 065 01 (kopplad till mobil)