Scouternas ledningsgrupp

Här hittar du kontaktuppgifter för Scouternas ledningsgrupp. Om du vill veta mer om deras bakgrund, utbildning och arbetsområden klickar du på respektive namn.

Bild på Scouternas generalsekreterare Petra Lindskog.

Petra Lindskog

Generalsekreterare
E-post: petra.lindskog@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 00

Som generalsekreterare leder Petra Scouternas verksamhet på uppdrag av styrelsen.

Bild på servicechef Peter Gustafsson

Peter Gustafsson

Servicechef
E-post: peter.gustafsson@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 24
Mobil:
072-077 78 15

Som servicechef är Peter övergripande ansvarig för ekonomi, IT, Scoutshopen, medlemsservice, lokaler och anläggningar.

Bild på Anna Lindgren

Anna Lindgren

Utvecklingschef
E-post: anna.lindgren@scouterna.se
Telefon:
0734-24 59 69

Anna är chef för Scouternas utvecklingsavdelning

Bild på Fredric Ripe

Fredric Ripe

Kommunikationschef Scouterna
E-post: fredric.ripe@scouterna.se
Telefon:
08-555 06 545

Fredric är Scouternas kommunikationschef.

Bild på Elisabeth Danefjäll

Elisabeth Danefjäll

Medlemsutvecklingschef
E-post: elisabeth.danefjall@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 79
Mobil:
076-623 25 79

Elisabeth är medlemsutvecklingschef och leder det regionala utvecklingsarbetet.

Bild på Liza Zeeck Rosenberg

Liza Zeeck Rosenberg

Rektor/Utbildningschef
E-post: liza.rosenberg@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 34

Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.

IMG_0486

Isabelle Lilja

Föräldraledig
E-post: isabelle.lilja@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 90

Isabelle stödjer organisationen i personalfrågor.