Föreställ dig en värld där ingen bekymrar sig över hur hen ser ut. Över hela världen uppger barn och ungdomar att de ofta oroar sig över sitt utseende. De känner sig pressade att ändra sitt utseende för att passa in i samhällets snäva bild av vad skönhet är. Och det är en bild som presenteras i media och som idealiseras av vänner.

Free Being Me ger dig som scoutledare verktyg att hjälpa dina scouter att bli trygga med sina kroppar och se till att deras oro över sitt utseende inte hindrar dem från att vara aktiva, ansvarsfulla och självsäkra. Free Being Me är ett globalt program och idag arbetar över 100 länder med det. 2,5 miljoner barn och ungdomar har redan nåtts och nu är det Sveriges tur.

Vad är Free Being Me?

Vad är Free Being Me?

Free Being Me är ett unikt program som riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 7-14 år. Syftet är att stärka barn och ungdomars kroppsliga självförtroende och självkänsla. När du genomför Free Being Me med dina scouter arbetar du med målspåren självinsikt och självkänsla, egna värderingar, aktiv i gruppen, relationer, förståelse för omvärlden, aktiv i samhället, kritiskt tänkande och fantasi och kreativa uttryck.

Free Being Me är framtaget av WAGGGS och består av ett aktivitetspaket för 7-10-åringar och ett för 11-14 åringar. WAGGGS samarbete med experter på utbildning i kroppsligt självförtroende har säkerställt att programmet har en bestående effekt på scouternas självförtroende.

Genom roliga aktiviteter visar Free Being Me scouterna hur det går att få kroppsligt självförtroende och självkänsla. Dessa saker blir möjliga genom att lära sig att värdesätta sin kropp, stå emot sociala påtryckningar och hjälpa andra att få bättre kroppsligt självförtroende.

Action on Body Confidence

Action on Body Confidence

WAGGGS och Dove Self-Esteem Project har haft ett globalt samarbete sedan 2013 och hade i slutet av 2016 spridit Free Being Me-aktiviteterna kring kroppsligt självförtroende till mer än 3,5 miljoner flickor och pojkar. Det finns mycket mer att göra! Därför har WAGGGS nu lanserat Action on Body Confidence.

Action on Body Confidence är ett fristående påbyggnadsmaterial till Free Being Me. Materialet riktar sig till dig som är 7-25 år uppdelat i två material, ett för 7-10-åringar och ett för 11-25-åringar. Materialen är en ledarhandledning för dig som leder gruppen genom de fyra utmaningarna: Upptäck förändringen, Planera förändringen, Skapa förändringen och Dela förändringen. Genom undersökningar, diskussioner och kreativa aktiviteter kommer ni att avslöja problemen som lågt kroppsligt självförtroende orsakar barn och unga i ert samhälle, och ni kommer att få planera ert eget projekt för att skapa förändring. I materialet ligger fokus på målspåren Självinsikt och självkänsla, Kritiskt tänkande och Aktiv i samhället.

Ni behöver inte genomföra Free Being Me för att göra Action on Body Confidence och tvärtom; de är fristående från varandra.

Till skillnad från Free Being Me är Action on Body Confidence ett material med fokus på just action – att genomföra ett projekt och påverka våra makthavare till att besluta om nya, inkluderande och hållbara strukturer där alla känner sig välkomna. Genom att påverka vår omgivning och våra makthavare kan vi förändra världen till det bättre.

Precis som för Free Being Me finns det för detta program ett märke som ni kan beställa när ni genomfört programmet. Du hittar information om hur du beställer märken längre ned på denna sida. Märkena beställs via Scouterna.

ABC badge

Materialet finns att ladda ner via länk längst ner på denna sida och inom kort kommer det också att finnas till försäljning i Scoutshopen.

Om du vill ha mer information innan dess är du varmt välkommen att kontakta Scouterna genom din utvecklingskonsulent eller till freebeingme@scouterna.se.

Varför Free Being Me?

Varför Free Being Me?

Kroppsligt självförtroende är grunden för att barn och unga ska kunna bygga en stark självkänsla, ha gott självförtroende och ha möjlighet att följa sina drömmar. Lågt kroppsligt självförtroende hindrar ungdomar från att nå sin fulla potential. Över 60% av alla flickor avstår från att delta i aktiviteter på grund av att de mår dåligt över sitt utseende.

Free Being Me utvecklar barn och ungas självkänsla och ledarskapsfärdigheter. Det gör att de lättare känner igen och utmanar samhällets påtvingade skönhetsideal och då blir de mer självsäkra.

Stöd för ledare

Stöd för ledare

Om du är intresserad av att genomföra Free Being Me med dina scouter men inte riktigt känner att du har den kompetens som behövs kan du få den på flera sätt.

Webbkurs – nu på svenska

Vill du ha ännu större förståelse för Free Being Me och hur du kan arbeta med dina scouter finns det två webbkurser, en grundkurs och en avancerad kurs. Kurserna finns hos Scouternas folkhögskola: Klicka här. (Om du inte hittar kursen, prova att logga ut.)

Om du föredrar att gå kursen på engelska så finns de engelska versionerna här: Engelsk webbkurs

Ledarguide

Innan du kommer igång med Free Being Me är det bra om du och dina ledarkollegor läser igenom Ledarguiden. I guiden beskrivs varför programmet togs fram och den ger dig verktygen du behöver för att genomföra programmet.

Ladda ner ledarguiden här: Ledarguide

Aktivitetspaket

Aktivitetspaketen är strukturerade och lätta att följa. Varje övning är tydligt beskriven och du får veta målet med övningen, hur lång tid den tar och vilket material som behövs. I varje övning finns det ett stödmanus som du kan läsa innantill om du tycker att det är svårt att förklara något för scouterna med egna ord.

Praktiska tips

Praktiska tips

Tidsåtgång

Programmet består av fem möten som tar 60-75 minuter vardera, plus den tid som ägnas åt det Göra skillnad-projekt som genomförs i slutet av programmet. För varje övning finns det tidsrekommendationer. Hur lång tid en övning tar kan variera beroende på hur dina scouter är. Om du tycker att någon övning behöver längre tid går det att göra om tidsplaneringen.

Gör övningarna i rätt ordning

Free Being Me kommer att ha störst inverkan på dina scouters kroppsliga självförtroende om du genomför aktiviteterna i den ordning de beskrivs men självfallet kan du sprida ut mötena över hela terminen. Du kan även välja att genomföra övningar på en hajk eller på ett läger.

För att garantera att scouterna får ut så mycket som möjligt av Free Being Me är de mest centrala övningarna märkta med en stjärna. De övningarna ska inte väljas bort.

Föräldrarna är viktiga

För att få med scouternas föräldrar på Free Being Me-resan är det bra att informera dem om vad ni kommer att göra och varför ni gör det. Scouterna får enklare uppgifter mellan mötena och föräldrarna kan hålla i gång diskussionerna hemma vilket gör effekterna av Free Being Me-programmet större.

Spårare

Spårare

Upptäckare

Upptäckare

Äventyrare

Äventyrare

Utmanare och Roverscouter

Utmanare och Roverscouter

Action on Body Confidence passar perfekt för utmanar- och roverscouter. Materialet för 11-25 åringar lägger fokus på att agera och påverka sin omgivning samt beslutsfattare i samhället. Materialet ger en bild av samhällets skönhetsideal och undersöker grunderna till vilka som påverkar våra åsikter och på vilket sätt.

Action on Body Confidence kombineras enkelt med något av utmanarnas märken, t.ex. Påverka. Genom att göra en projektplan och sprida budskapet får utmanar- och/eller roverscouten utveckla sitt ledarskap och samhällsengagemang och välja projekt som passar patrullen eller avdelningens möjligheter och behov.

Glöm inte att fira ordentligt och låt gärna utmanarlaget eller roverlaget redovisa sitt projekt i samband med läger, hajk eller liknande. Ett förslag är också att låta laget fortsätta utvecklas genom att hålla Free Being Me eller Action on Body Confidence för yngre scouter i kåren efter, eller som en del av, sitt eget projekt.

Beställ märken

Beställ märken

När scouterna har genomfört Free Being Me eller Action on Body Confidence får de ett märke. För att få märket ska varje scout i din grupp:

  • Slutföra mötena i programmet och genomföra de uppgifter som programmet utgår från
  • Planera och genomföra ett projekt och nå ut med Free Being Me-budskapet till minst två andra eller tre andra om de gör Action on Body Confidence.

Märket beställer du genom att mejla till: freebeingme@scouterna.se. Ange i mailet vilket projekt ni genomfört (Free Being Me eller Action on Body Confidence), antal märken samt adress som märkena ska skickas till.

Vid beställning får du även möjlighet att berätta hur det var att arbeta med Free Being Me och Action on Body Confidence. Vad tyckte scouterna var extra roligt och lärorikt? Vilka projekt genomfördes? Hur gick det?

Dela med er till andra

Dela med er till andra

Free Being Me är ett globalt program och scouter världen över arbetar med att bli nöjda och trygga med sina kroppar. Ett av målen är att sprida budskapet till så många som möjligt. För att ge tips och idéer till andra om hur Free Being Me-budskapet kan spridas delar du dina scouters Göra Skillnadprojekt på www.free-being-me.com. Där kan du även läsa vad andra scouter har gjort inom ramen för programmet.

För att få inspiration och kontakt med andra scouter i Sverige som arbetar med Free Being Me kan du gå med i Facebookgruppen ”Free Being Me Sverige”. Där kan du få tips och idéer från andra ledare som har genomför programmet med sina scouter.

Genom att använda hashtaggen #freebeingme i sociala medier hjälper du till att uppmärksamma och sprida programmet i världen. Då får du dessutom chansen att se hur andra scouter har jobbat med Free Being Me och du själv kan dela med dig av egna historier.