Som världens största ungdomsrörelse har scouting i över 100 år bidragit till att skapa förutsättningar för människor att nå sin fulla potential. Hela vårt syfte är att skapa en bättre värld, genom att utbilda och stärka unga ledare som i sin tur blir aktiva samhällsmedborgare. Våra gemensamma värderingar bygger på omtanke och handlingskraft.

På de här sidorna finns material, aktiviteter och tips på hur vi i scoutkåren kan jobba med de globala målen för hållbar utveckling. Materialet kommer att utvecklas och byggas på under 2018 och 2019.

Globala målen och scouting

Globala målen och scouting

Scouting bidrar till hållbar utveckling på otroligt många olika sätt. Mycket av det vi gör går att koppla till hållbarhet, både I stort och smått. Ibland är kopplingen supertydlig, ibland är den lite mer långsökt. På alla 17 mål och 169 delmål kan vi hitta inspiration till hur vi kan göra det vi redan gör ännu bättre. Här klickar du för att läsa mer övergripande, och hur Scouterna och kåren kan tänka när en ska arbeta med hållbarhetsmålen i verksamheten.

På sidorna om varje mål finns exempel på vad scouter redan gör för att bidra, och fler exempel, tips och aktiviteter som kan inspirera fler att göra mer fylls på under 2018 och 2019.

Hållbarhetsmål 15

Hållbarhetsmål 15