Att segla är ett fantastiskt sätt att uppleva naturen. Framförallt sjöscouting förknippas med den typen av friluftsliv, men många andra scouter provar också på att segla. Segling är ett utmärkt sätt att jobba med personlig utveckling; den begränsade ytan i en segelbåt, de snabba beslut som ska tas och genomföras och regler och kunskap som behövs är en bra grund för att öva ledarskap, problemlösning, kritiskt tänkande och aktiv i gruppen. Seglingen tränar också förståelse för omvärlden eftersom besättningen behöver ta hänsyn till många aktörer och regler som gäller på sjön.

Segling och vara till sjöss ställer krav på kunskap och praktik för att det ska gå säkert till. Det är mycket att lära sig kring sjövett, navigation, termer och väjningsregler. Scouterna lär ut detta på olika sätt, se aktivitetslistan för förslag som sjöscouter delat med sig av.

Alla sjöscoutkårer har egna behörighets- och certifieringssystem för vad scouterna ska kunna för att få segla de olika båtarna. De är anpassade efter vilken typ av båtar som kåren har. Kontakta din kår för att ta reda på just hur din kårs system ser ut.

Simma

Att kunna simma 200 meter är ett krav i många sjöscoutkårer och ett scoutmöte på badhuset för hela avdelningen, oavsett ålder, är att rekommendera varje termin. Det är bra om ni har nya scouter i avdelningen, som då inte behöver ett eget möte för just det. Passa på att leka lekar och på så sätt bli kompis med vattnet, övningar med isdubbar (hör med badhuset vad de har), öva med livbojar och olika flytvästar för att testa hur de känns. De äldre scouterna kan öva livräddning, gärna enligt Svenska Livräddningssällskapets stegringssystem.

Läger är också ett bra tillfälle för att testa simkunskaper och hur det känns att simma 200 meter i sjö eller hav, med och utan flytväst.

Spårare

Spårare

Spårarna tränar på att vara på vatten runt hemmahamnen och i skyddade vatten. Optimistjollar är en bra introduktion till grunderna och spårare kan segla två och två eller själva i optimisterna. I kårer med större båtar så sitter ledare med i båten och spårarna testar alla sysslor ombord, t.ex. att styra och skota. Det brukar vara lagom att spårarna övar på att segla enklare banor utan kryss. Det får gärna vara lekar eller lite äventyr som att sitta på kanten när det blåser och se vem som först doppar gumpen eller håret i vattnet. Engagera gärna spårarna i att vara med och sköta om båtarna och materiel, som fenderrengöring.

Spårarna lär sig grundknopar som används på sjön t.ex. stoppknutar, att känna igen några sjömärken, båtens delar och de tio sjövettsreglerna. De lär sig också känna igen de vanliga nödsignalerna.

En äventyrlig segelhajk för spårare kan vara en dagssegling med tema.

Upptäckare

Upptäckare

Upptäckarscouterna fortsätter att öva på seglings- och båtkunskap, som att följa med på sjökort, förtöja och sätta segel på båtarna. Upptäckarna älskar att lära sig saker, så utnyttja lek och kreativitet för att leka fram kunskaper om väjningsregler, nödsignaler och båtens säkerhetsutrustning. Se till att lägga upp övningar och segling så att alla får prova och visa att de behärskar de olika momenten.

Upptäckarna seglar allt längre från hemmahamnen och utforskar vatten längre bort. Upptäckarna kan åka på lite längre seglingshajker med flera övernattningar med tältning. Om det finns plats i båten så kanske scouterna sover över i båt för första gången.

Beroende på vilka båtar kåren har tar upptäckarna ytterligare behörigheter.

Äventyrare

Äventyrare

Utmanare

Utmanare

Aktiviteter och lekar

Aktiviteter och lekar

Prova att segla

Prova att segla

Kolla in om ni har några sjöscoutkårer i närheten och fråga om ni kan få prova på segling. Hitta scoutkårer på scoutkartan. Varför inte bjuda in dem till ett scoutmöte hos er med era favoritlekar, som tack för hjälpen?

På Vässarö finns det möjlighet att testa och lära sig att segla, så varför inte lägga ett läger där? På Scouternas Vindalsö ingår segelbåtstyperna optimistjollar, tvåkronor och lån av följebåt i hyran.

Äventyrarscouter och uppåt kan segla med Scouternas båt Biscaya. Biscayas seglingar riktar sig till både nybörjare och seglingsvana. Under seglatsen utvecklar alla färdigheter i segling, navigation och sjömanskap utifrån sin nivå.